Månedens innovatører februar

Navn: Dejan Dragan Miladinovic og Ismet Nikqi

Arbeidssted: NMBU, Senter for fôrteknologi, FôrTek

Stilling: Sjef FôrTek og teknisk sjef FôrTek

Prosjekt med Ard Innovation: IsDeCa Mixer

Hvilket problem skal innovasjonsprosjektet løse og hvordan?

I dagens industrielle miksere er det et problem at væsketilsetning skaper klumper som mikserne ikke klarer å håndtere. Videre er det mye henging i miksebladene og på vegger, og mikserne er vanskelige å rengjøre. Dette gjør det vanskelig å produsere blandinger med mye væske (dagens miksere kan håndtere kun 26% væske), og klumpene kan føre til overopphoping av tilsetninger som kan være giftige i for. IsDeCa mixeren kan blande inn opp til 60% væske, med god homogenitet, kortere miksetid og uten klumper. I tillegg er IsDeCa mikseren billigere å produsere og vedlikeholde og den er selvrensende.

Hvem har dere med dere på laget?

Laget består av Dejan Dragan Miladinovic (sjef ved ForTEk), Ismet Nikqi (teknisk sjef ved ForTek) og Carlos Salas Bringas (tidligere Professor ved NTNU og NMBU, nå ansatt hos Borregaard).

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Ismet Nikqi har arbeidet med mikseteknologi i over 30 år og har i de årene opparbeidet seg kunnskap om styrker og svakheter innen mikseteknologi. I ferdigblandinger som mottas fra andre forfabrikker har Ismet merket seg at de samme problemene går igjen hos alle:

  • Råvareklumper
  • Klumper som oppstår under væsketilsetting
  • Segregering av disse klumpene

På bakgrunn av disse erfaringene designet Ismet IsDeCa-mikseren i samarbeid med Dejan. Det ble bygget en 3D printet prototype i samarbeid med Carlos, med veldig gode testresultater. Videre ble det laget en prototype på 60 liter, også denne med gode resultater.

 I 2020 fikk vi innvilget et FORNY kommersialiseringsprosjekt av Norges Forskningsråd. I prosjektet har vi arbeidet med å oppskalere prototypen på 60 liter til en industriell mixer på 1000 liter. Mixeren på 1000 liter står nå ferdig installert hos ForTek og vi er i gang med tester for å se om den industrielle mixeren oppnår like gode resultater som prototypen. Foreløpige resultater er lovende, med CV (koeffisient for homogenitet) verdier under 2,5.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Den største utfordringen i selve prosjektet så langt har vært det tekniske arbeidet med å oppskalere mixeren til industriell størrelse, vi har gått mange runder med forbedringer for å få en tilfredsstillende industriell mixer.

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

ARD har vært nøkkelen for økning av verdien og troverdigheten av IsDeCa mikseren. Uten ARD vi hadde ikke mulighet til å gå videre for oppskalering og kommersialisering. Ard har også hatt en nøkkelrolle i patentering av teknologien, som nå er innvilget.