Løsninger for en bærekraftig fremtid

Utvikling av arbeidsresultater fra NIBIO og NMBU

Kontakt oss Meld inn idé

Hva er Ard Innovation?

Ard Innovation er et teknologioverføringskontor (TTO) eid 100% av NIBIO og NMBU. Vi tilbyr tjenester for ansatte og studenter ved disse institusjonene. Vår jobb er å bistå idéhaver med å utvikle forskningsresultater til bærekraftige produkter og tjenester.

Eiere, mandat og styret

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi i Ard Innovation bistår deg som er tilknyttet NIBIO eller NMBU med å videreutvikle dine arbeidsresultater til produkter og tjenester som kommer samfunnet til gode. Sammen med idéhaver lager vi en helhetlig plan og strategi for finansiering og utvikling av idéen mot et marked. Vi tilbyr også frokostmøter, kurs og kompetansebygging innen innovasjon.

Beskrivelse av prosessen

Hva skjer?

Nyheter

Månedens innovatør januar

Ard har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av veikartet fra laboratorie-basert forskning til industriell anvendelse, sier Professor Lars Reier Bakken.

Les mer

Nyheter

Månedens innovatør desember

Ard har bidratt både til sikre finansiering og viktige patenter. De har også vært viktige i idéutforming, samt definere mulige produkter og marked, sier professor Knut Rudi.

Les mer

Arrangementer

UTSATT: Frokostmøte 09. desember 2021

På grunn av den siste utviklingen i smittesituasjonen for Covid-19 har vi valgt å utsette frokostmøte den 9.desember til over nyttår. Vi kommer tilbake med ny…

Les mer