Selskaper med utspring fra Ard Innovation

Siden 2016 har Ard Innovations bistått NMBU og NIBIOs i å videreutvikle deres forskningsresultater. I 2022 resulterte dette i opprettelsen av de to selskapene CIOL og Agribiotix. Du kan lese mer om disse her.

CIOL®

CIOL har utviklet en mer bærekraftig trykkimpregnering av trevirke. I et scenario hvor CIOL dekker 10% av det norske markedet, er det estimert at mengden miljøskadelig kobber lekket ut i naturen, reduseres med 540 tonn per år. Ved å erstatte kobber med CIOL modifisert tre skapes sunne økosystemer og reversering av landerosjon. Ved å konkurrere på pris, viser CIOL at bærekraft kan være lønnsomt både for forbruker og bedrift.

CIOL

AgriBiotix

Mikroorganismer for et sunnere og mer bærekraftig landbruk

AgriBiotix