Beskrivelse av prosessen

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber i Ard Innovation og hva vi kan hjelpe ditt prosjekt med.

Dine arbeidsresultater og idéer kan bli til produkter og tjenester med stor samfunnsmessig nytte

Hos oss i Ard Innovation er det et viktig prinsipp at idéhaver skal være involvert i alle faser av prosjektet. Prosessen tilpasses hvert enkelt prosjekt, men består i hovedsak av fire faser, stegene i prosessen er beskrevet nedenfor. Tidshorisonten fra innmeldt idé til arbeidsresultatene er realisert varierer.

Ta kontakt

Idéfasen

Vurderingsfasen

Prosjektfasen

Realiseringsfasen

Har det oppstått en god idé eller spennende forskningsresultater gjennom arbeidet ditt? Dersom du, som NIBIO eller NMBU ansatt, vil realisere resultatene dine er du pliktig til å ta kontakt med oss. Du kan begynne å skrive ned idéen (skjema for innmelding av arbeidsresultat) eller ta kontakt for en uforpliktende prat.

Når du har presentert arbeidsresultatet/idéen gjør vi en evaluering ut i fra noen fastsatte kriterier. Her ser vi etter oppfinnerhøyde, nyhetsgrad og markedspotensial. Basert på vurderingen bestemmer vi om arbeidsresultatet/idéen skal gå videre til prosjektfase.

Sammen med idéhaver lager vi en helhetlig plan og strategi for utvikling av arbeidsresultatet/idéen mot et marked. Ofte innebærer dette å sikre rettigheter (patent, varemerke etc.), verifisere FoU resultater, kartlegge markeder, søke finansiering, lage prototyper, skaffe partnere og enes om en realiseringsstrategi.

Nå er produktet eller tjenesten din klar for å lanseres i markedet. En vellykket realisering kan være en lisensavtale med eksisterende næringsliv eller et nytt selskap som tar ansvar for produksjon, drift og videre utvikling av produktet eller tjenesten.

Idéfasen

Har det oppstått en god idé eller spennende forskningsresultater gjennom arbeidet ditt? Dersom du, som NIBIO eller NMBU ansatt, vil realisere resultatene dine er du pliktig til å ta kontakt med oss. Du kan begynne å skrive ned idéen (skjema for innmelding av arbeidsresultat) eller ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vurderingsfasen

Når du har presentert arbeidsresultatet/idéen gjør vi en evaluering ut i fra noen fastsatte kriterier. Her ser vi etter oppfinnerhøyde, nyhetsgrad og markedspotensial. Basert på vurderingen bestemmer vi om arbeidsresultatet/idéen skal gå videre til prosjektfase.

Prosjektfasen

Sammen med idéhaver lager vi en helhetlig plan og strategi for utvikling av arbeidsresultatet/idéen mot et marked. Ofte innebærer dette å sikre rettigheter (patent, varemerke etc.), verifisere FoU resultater, kartlegge markeder, søke finansiering, lage prototyper, skaffe partnere og enes om en realiseringsstrategi.

Realiseringsfasen

Nå er produktet eller tjenesten din klar for å lanseres i markedet. En vellykket realisering kan være en lisensavtale med eksisterende næringsliv eller et nytt selskap som tar ansvar for produksjon, drift og videre utvikling av produktet eller tjenesten.