Prosjektfinansiering

Ard Innovation hjelper deg med å søke finansiering til ditt prosjekt.

Sammen jobber vi frem en god søknad

For et vellykket innovasjonsløp er det viktig med en overordnet strategi, dette inkluderer finansiering. Et godt samarbeid mellom idehaver og Ard Innovation gjennom hele søknadsprosessen er sentralt for å utarbeide en helhetlig søknad. Vi bistår ansatte ved NMBU og NIBIO med å synliggjøre hvordan forskningsresultater skal bidra til samfunnsnytte. På denne siden finner du oversikt over virkemidler som kan bidra til å finansiere ditt prosjekt.

Kommersialiseringsmidler fra Norges forskningsråd

Kommersialiseringsmidler fra Norges forskningsråd er inndelt i kvalifiseringsprosjekt og verifiseringsprosjekt. Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet.

Høsten 2020 la Norges forskningsråd om sine programordninger til 15 porteføljer. Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon gjennom disse porteføljene.

Utlysninger av kommersialiseringsmidler

Idestimulering for ansatte ved NMBU

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase idéutvikling. Ansatte ved NMBU kan søke om midler til følgende:

 • Innkjøp av tjenester (for eksempel design, programmering, prototyping etc.)
 • Undersøkelser, testing, laboratorieforsøk
 • Rådgivningstjenester

Formålet med ordningen er å bringe innovative idéer ett steg videre i veien mot markedet. Ramme for søknadsbeløp er fra kr 30 000 til kr 100 000. Det er ingen søknadsfrist. Idestimuleringsmidlene er tilgjengelig for utvalgte tidligfaseprosjekter som Ard Innovation arbeider med, ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om denne finansieringsordningen.

Eksempler på andre virkemidler

Horisont Europa

Grofondet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Innovasjon Norge

Norske aktører kan søke om midler i Horisont Europa på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

Horisont Europa er delt inn i 3 pilarer:

 1. Fremragende forskning
 2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
 3. Åpen innovasjon.

Ard Innovation fokuserer hovedsaklig på pilar III, herunder finner man blant annet disse utlysningene:

 • Pathfinder: Støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier (TRL 1-3) med kommersialiseringspotensial.
 • Transition: Støtter innovative aktiviteter som følger  etter proof-of-concept, altså midler til å validere og demonstrere teknologi i relevant miljø.

 


Les mer om Horisont Europa

Grofondet støtter prosjekter som øker omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Ordningen har fastsatt søknadsfrist og en total ramme på 10 millioner kroner for samtlige prosjekter per år. Vi bistår i søknadsarbeidet på innovasjonsprosjekter hos oss.


Les mer om Grofondet

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100% av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %. FHFs overordnete mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. Det krever at FHFs prioriteringer og aktiviteter er godt forankret i næringen, det krever at aktører i næringen er involvert i FHFs aktiviteter og det krever at FHF evner å bidra til at FoU-resultater kan tas i bruk i næringen og bidra til verdiskaping og vekst. Åpne utlysninger legges ut på nettsiden fortløpende.


Les mer om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Innovasjon Norge har flere finansieringsordninger som kan bistå forskjellige prosjekter, i tillegg til at de tilbyr andre tjenester som kan være nyttig.

Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig vekst og verdiskapningspotensiale i det internasjonale markedet eller i distriktene.

Kommersialiseringstilskudd er tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene.

Oppstartslån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån.

Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter.


Les mer om Innovasjon Norge

Eksempler på andre virkemidler

Horisont Europa

Norske aktører kan søke om midler i Horisont Europa på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland.

Horisont Europa er delt inn i 3 pilarer:

 1. Fremragende forskning
 2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
 3. Åpen innovasjon.

Ard Innovation fokuserer hovedsaklig på pilar III, herunder finner man blant annet disse utlysningene:

 • Pathfinder: Støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier (TRL 1-3) med kommersialiseringspotensial.
 • Transition: Støtter innovative aktiviteter som følger  etter proof-of-concept, altså midler til å validere og demonstrere teknologi i relevant miljø.

 


Les mer om Horisont Europa
Grofondet

Grofondet støtter prosjekter som øker omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Ordningen har fastsatt søknadsfrist og en total ramme på 10 millioner kroner for samtlige prosjekter per år. Vi bistår i søknadsarbeidet på innovasjonsprosjekter hos oss.


Les mer om Grofondet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet som finansieres 100% av sjømatnæringen gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %. FHFs overordnete mål er å skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. Det krever at FHFs prioriteringer og aktiviteter er godt forankret i næringen, det krever at aktører i næringen er involvert i FHFs aktiviteter og det krever at FHF evner å bidra til at FoU-resultater kan tas i bruk i næringen og bidra til verdiskaping og vekst. Åpne utlysninger legges ut på nettsiden fortløpende.


Les mer om Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har flere finansieringsordninger som kan bistå forskjellige prosjekter, i tillegg til at de tilbyr andre tjenester som kan være nyttig.

Markedsavklaringstilskudd er finansiering av innovative prosjekter med betydelig vekst og verdiskapningspotensiale i det internasjonale markedet eller i distriktene.

Kommersialiseringstilskudd er tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene.

Oppstartslån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån.

Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter.


Les mer om Innovasjon Norge