Kurs og seminarer

Vi holder workshops og seminar om innovasjon for NIBIO og NMBU, opplegget tilpasses etter behov.

Workshop Innovasjonpotensial

Ard Innovation tilbyr halvdags workshop for faggrupper/konsortium/prosjektgrupper der vi sammen ser på innovasjonspotensialet i forskningsresultatene. Ard Innovation har ulike verktøy som vi benytter avhengig av hvor modent prosjektet er. Vi har organisert workshop både til konsortium som skal rapportere på innovasjon til EU, i forbindelse med søknadsskriving og for prosjekter med næringslivssamarbeid. Ta kontakt så tilpasser vi en workshop til deres behov.

Ta kontakt

Kurs virkninger og effekter (impact and exploitaition)

Kurset er utviklet for PHD-studenter, men kan tilpasses alle vitenskapelig ansatte. Vi går gjennom hvordan EU deler inn kategoriene i impact-begrepet; communication, dissemination, exploitaition. Videre ser vi på ulike verktøy for å oppnå effekter innen de ulike kateogoriene. Avslutningsvis går vi gjennom Ard Innovation sin rolle i dette arbeidet og hvordan man fyller ut DOFI-skjema. I dag er dette kurset en del av VET-420, et kurs alle PHD- studenter på Veterinærhøgskolen må gjennom.

Ta kontakt

Webinar Kommersialiseringsøknader

Kurset er utviklet som en del av en seminarserie ved Forskningsavdelingen (FIE) ved NMBU. I kurset går vi gjennom NFR sine ulike virkemidler innen kommersialisering. Vi ser spesifikt på kriterier og søknadsskjema per dags dato og hvordan disse utlysningene skiller seg fra utlysninger av rene forskningsmidler. Kurset inneholder en del eksempler på innovasjonsløp med basis i forskning.

Ta kontakt