Kurs og seminarer

Vi holder workshops og seminar om innovasjon for NIBIO og NMBU, opplegget tilpasses etter behov.

Workshop Innovasjonpotensial

Ard Innovation tilbyr workshop for forskningsgrupper og grupper av PhD stipendiater der vi sammen ser på innovasjonspotensialet i forskningsresultatene. Ard Innovation har ulike verktøy som vi benytter avhengig av hvor modent prosjektet er. Vi har organisert workshop for PhD stipendiater på flere fakulteter, og for konsortium som skal rapportere på innovasjon til EU eller NFR. Ta kontakt så tilpasser vi en workshop til deres behov.

Ta kontakt

Kurs virkninger og effekter (impact and exploitaition)

Kurset er utviklet for PHD-studenter, men kan tilpasses alle vitenskapelig ansatte. Vi går gjennom hvordan EU deler inn kategoriene i impact-begrepet; communication, dissemination, exploitaition. Videre ser vi på ulike verktøy for å oppnå effekter innen de ulike kateogoriene. Avslutningsvis går vi gjennom Ard Innovation sin rolle i dette arbeidet og hvordan man fyller ut DOFI-skjema. I dag er dette kurset en del av VET-420, et kurs alle PHD- studenter på Veterinærhøgskolen må gjennom.

Ta kontakt