Impact workshop

Kurset har siden 2019 vært obligatorisk for alle phd-studenter på Veterinærhøyskolen som del av VET420. Nå tilbyr Ard også kurset til din forskningsgruppe, dine phd-studenter eller dit konsortium. Vår erfaring er at kurset inspirere deltagerne til å se nye bruksområder for sine resultater samt bidrar til å kommunisere «impact» av sin forskning på en kort og lettfattet måte.

Kurset er gratis for alle ansatte ved NMBU og NIBIO, og gjennomføres innenfor en tidsramme på 3 timer til to dager avhengig av antall deltagere og ønske fra bestiller. Eksterne aktører kan bestille kurset etter avtale.