Månedens Innovasjonsprosjekt for November

Foto: Nora Digranes / NMBU

AntiFENT – en ny motgift mot fentanyloverdose

Prosjektet AntiFENT har blitt utpekt som Månedens Innovasjonsprosjekt for November av Ard Innovation. Det tar sikte på å bekjempe overdoser med det syntetiske opioidet fentanyl, som utgjør en alvorlig trussel imot folkehelsen i Nord-Amerika og i økene grad resten av verden. Nylig har prosjektet sikret seg 500 tusen kroner i kommersialiseringsmidler fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre prekliniske studier av en potensiell ny motgift. Initiativet involverer forskere fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Ard Innovation.

Om prosjektet

Fentanyl har blitt erklært som det dødeligste legemiddelet i USA, og fentanyloverdose er i dag den vanligste årsaken til dødsfall blant unge voksne. Den stadig eskalerende opioidkrisen har spredt seg globalt og fører med seg enorme emosjonelle og økonomiske konsekvenser som resultat av de mange livene som går tapt. Dødsraten er tett knyttet til spesifikke kliniske manifestasjoner, særlig alvorlige pusteproblemer. Dessverre har eksisterende medikamenter vist seg å ha begrenset effekt, og derfor er behovet for nye antidoter som kan redde liv større enn noensinne. AntiFENT-prosjektet arbeider målrettet med å introdusere en ny motgift for å reversere symptomene ved fentanyloverdose og dermed redusere dødeligheten. Vi har stilt innovatørene bak prosjektet noen spørsmål, og her er hva de sier:

1. Hvilket problem skal innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

I dag mister rundt 200 amerikanere livet daglig på grunn av fentanyl, og denne dødsraten forventes ikke å avta i overskuelig fremtid. Vitner og ambulansepersonell rapporterer at personer som har overdosert på fentanyl, har en annerledes klinisk presentasjon sammenlignet med dem som har overdosert på andre opioider, som for eksempel heroin. Offeret kan utvikle muskelstivhet, kjent som ‘rigid chest’, som blant annet påvirker pustemuskulaturen og kan føre til rask død. Nalokson, dagens registrerte antidot mot opioidoverdose, har bare en mulig begrenset effekt når der gjelder å motvirke muskelstivheten.

Imidlertid har vi nå identifisert en potensiell løsning. Prekliniske studier har avdekket et lovende medikament som evner å reversere muskel aktivitet forårsaket av fentanyl hos gris. Vi er derfor i gang med grundig undersøkelse av medikamentet i dyremodeller for å bekrefte effektiviteten og sikkerheten før vi går videre med kliniske studier på mennesker. Målet vårt er å gi overdoseofre bedre sjanser for overlevelse.

2. Hvem har dere med dere på laget?

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Ard Innovation og NMBU. Det drives av PhD-stipendiat Nora Digranes i regi av forskergruppen for anestesi og smertelindring ved NMBU. I tillegg til Nora Digranes inkluderer oppfinnerne professor Henning Andreas Haga (PhD, Dipl.ECVAA), førsteamanuensis Janicke Nordgreen (PhD) og Andreas Lervik (PhD, Dipl.ECVAA). Forskergruppen har variert kompetanse innen forskning, farmakologi, og veterinær anestesi og analgesi.

3. Hvordan oppsto idéen og hvor langt har dere kommet?

Idéen oppstod i forbindelse med Nora Digranes’ doktorgradsprosjekt, der vi observerte at det var mulig å reversere fentanyl-indusert motorisk aktivitet hos griser ved hjelp av en ny antagonist. Dette ga oss tanken om at våre funn kunne ha praktisk anvendelse hos mennesker. I løpet av det siste året har vi derfor sendt inn en patentsøknad og blitt tildelt midler for et nytt kommersialiseringsprosjekt fra Forskningsrådet. Prosjektet har som mål å bekrefte antagonistens potensial for reversering i en ny overdosemodell, noe som vil kunne gi oss klare svar på om antagonisten kan fungere som en effektiv motgift mot fentanyloverdose.

4. Hva har vært den største utfordringen så langt?

Hittil har den største utfordringen vært å finne en modell som nøyaktig gjenspeiler muskelaktiveringen hos mennesker ved fentanyloverdose. Prosjektet står også overfor en stram tidsramme knyttet til patentsøknaden.

5. Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Prosjektet hadde ikke vært der det er i dag uten Ard Innovation. Kaia Kjølbo Rød og Magnus Frydenlund har veiledet prosjektet i riktig retning helt fra begynnelsen. Lars la Cour Poulsen har gitt verdifull veiledning for det planlagte forsøket som kan bringe prosjektet nærmere kommersialisering. Teamets kompetanse hos Ard Innovation har vært avgjørende for å transformere en idé fra forskningsresultater til et innovasjonsprosjekt med potensial for å redde menneskeliv.

Foto: Nora Digranes / NMBU

Kontakt

Nora Digranes, PhD-stipendiat, Veterinærhøgskolen, Institutt for Sports- og Familiedyrmedsisin, NMBU

Henning Andreas Haga, Professor, Veterinærhøgskolen, Institutt for Sports- og Familiedyrmedsisin, NMBU

Janicke Nordgreen, Førsteamanuensis, Veterinærhøgskolen, Institutt for Parakliniske Fag, NMBU

Andreas Lervik, Fagveterinær, Evidensia Dyrehelse

Lars la Cour Poulsen, Prosjektutvikler, Ard Innovation AS