Prosjekter

Les om utvalgte kommersialiseringsprosjekter fra Ard Innovation, NIBIO og NMBU.

NMBU

IsDeCa- Mixer

Sammen med Dejan Miladinovic og Ismet Niqki (NMBU, FôrTek) og Professor Carlos Salas Bringas (NTNU) har Ard Innovation fått støtte av Norges Forskningsråd til å…

Les mer

NMBU

CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for…

Les mer

NIBIO

Microboost

Verden trenger bærekraftige alternativer til kjemikalier og Norge trenger flere arbeidsplasser innen bioøkonomi og bioteknologi. Skadedyr og sykdommer ødelegger…

Les mer

NIBIO

CIOL® wood

NIBIO og Ard Innovation arbeider sammen i prosjektet “Polysorb – verifikasjon, industrialisering og kommersialisering” for å utvikle CIOL®.

Les mer

NMBU

BacPress

Forlenget holdbarhet en betydelig utfordring for mange matprodukter grunnet forurensing av Listeria under prosessering. Listeria utgjør en spesiell utfordring…

Les mer

NMBU

EpiWhey

EpiWhey er en ny metode for verdiskaping fra biprodukter innen meieriindustrien. Bruk av EpiWhey vil transformere produksjonen av epilaktose ved å muliggjøre en…

Les mer

NMBU

Urbant HAV

Hvordan tilrettelegge for marin natur i sjønære utbyggingsprosjekt? Det kan vi gjøre ved å bruke naturen selv som læremester i byutviklingen.

Les mer

NMBU

InSacco

InSacco er et nytt, kostnadseffektivt, presist og tidsbesparende system for miljøovervåking av vandig miljø. Systemet isolerer og analyserer DNA fra bakterier.

Les mer

NIBIO

SmartForest

SmartForest er en SFI over åtte år (2020-2028) som vil posisjonere den norske skogsektoren i spissen for digitalisering som resulterer i store…

Les mer

Ard Innovation

Marin innovasjonsarena

For at havnæringen skal bli den ledende næringen i landet, trenger vi bærekraftig innovasjon over hele verdikjeden for å lykkes.

Les mer

NMBU

Food Inspector

Norske og europeiske myndigheter krever nøyaktig merking av matvarer, inkludert informasjon om hvordan kjøttet er konservert. Tinte produkter kan ikke merkes…

Les mer