Prosjekter

Les om utvalgte kommersialiseringsprosjekter fra Ard Innovation, NIBIO og NMBU.

NMBU

IsDeCa- Mixer

Sammen med Dejan Miladinovic og Ismet Niqki (NMBU, FôrTek) og Professor Carlos Salas Bringas (NTNU) har Ard Innovation fått støtte av Norges Forskningsråd til å…

Les mer

01 / sep / 2021

NIBIO

REQUEST 

En av de største utfordringene bønder som produserer gress møter for økt gressproduksjon er mangelen på gode verktøy for avlingsregistrering. Uten verktøy til å…

Les mer

26 / okt / 2022

NIBIO

Microboost

Verden trenger bærekraftige alternativer til kjemikalier og Norge trenger flere arbeidsplasser innen bioøkonomi og bioteknologi. Skadedyr og sykdommer ødelegger…

Les mer

30 / sep / 2021

NIBIO

CIOL® wood

NIBIO og Ard Innovation arbeider sammen i prosjektet “Polysorb – verifikasjon, industrialisering og kommersialisering” for å utvikle CIOL®.

Les mer

28 / jul / 2021

NMBU

CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for…

Les mer

30 / sep / 2021

NMBU

BacPress

Forlenget holdbarhet en betydelig utfordring for mange matprodukter grunnet forurensing av Listeria under prosessering. Listeria utgjør en spesiell utfordring…

Les mer

21 / mai / 2021

NMBU

InSacco

InSacco er et nytt, kostnadseffektivt, presist og tidsbesparende system for miljøovervåking av vandig miljø. Systemet isolerer og analyserer DNA fra bakterier.

Les mer

28 / jul / 2021

NMBU

Urbant HAV

Hvordan tilrettelegge for marin natur i sjønære utbyggingsprosjekt? Det kan vi gjøre ved å bruke naturen selv som læremester i byutviklingen.

Les mer

30 / sep / 2021

NMBU

EpiWhey

EpiWhey er en ny metode for verdiskaping fra biprodukter innen meieriindustrien. Bruk av EpiWhey vil transformere produksjonen av epilaktose ved å muliggjøre en…

Les mer

29 / jul / 2021

NIBIO

SmartForest

SmartForest er en SFI over åtte år (2020-2028) som vil posisjonere den norske skogsektoren i spissen for digitalisering som resulterer i store…

Les mer

30 / sep / 2021

NMBU

Food Inspector

Norske og europeiske myndigheter krever nøyaktig merking av matvarer, inkludert informasjon om hvordan kjøttet er konservert. Tinte produkter kan ikke merkes…

Les mer

27 / aug / 2021