For studenter

Som student ved NMBU kan du motta hjelp fra Ard Innovation til din forretningsidé.

Hva kan vi hjelpe studenter med?

Idé-evaluering

Bistand FORNY StudENT

IPR-rådgivning

Workshops og kurs

Presentasjonstrening

Generell rådgivning

Først forteller du oss om idéen din og hvor langt du er kommet. Så går vi igjennom idéen sammen, og snakker om selve teknologien, potensielt marked, distribusjons-kanaler, pengestrømmer og andre ting som kommer opp underveis. Målet med evalueringen er å gi deg et beslutningsgrunnlag for å bestemme om du ønsker å gå videre med idèen eller ikke.

StudENT er en årlig utlysning hvor studenter kan søke om tilskudd på inntil 1 million NOK for kommersialisering av sin egen forretningsidé. Uavhengig av hvilke andre tjenester man har benyttet seg av, vil hver forretningsidé kunne motta hjelp fra Ard Innovation til utforming av søknaden på inntil 10 timer.

Dersom du ønsker å benytte dine resultater til kommersielle formål er det viktig å avklare rettighetene med veileder og andre prosjektdeltagere. Som student eier du rettighetene til din oppfinnelse selv, men dette er ikke tilfellet for ansatte ved NMBU. Ettersom dette er regulert ulikt for studenter og ansatte anbefaler vi at hele prosjektgruppa blir enige før du som student går videre med dine resultater.

Vi i Ard Innovation hjelper dere gjerne med dette.

Ard Innovation kan holde både kurs og workshops for studenter. Temaer kan for eksempel være forretningsplanlegging, pitch-trening eller kommersialiseringssøknader.  Ard Innovation kan bistå studentforeninger eller grupper av studenter som ønsker å øke sin kompetanse.

Vi bidrar gjerne dersom du skal presentere forretningskonseptet ditt for Innovasjon Norge, Investorer, delta i VentureCup eller gi presentasjoner i andre sammenhenger. Da må du lage en presentasjon på forhånd og presentere dette for oss. Vi vil på grunnlag av dette gi deg tilbakemeldinger og tips og råd om hvordan du kan få fram budskapet ditt på best mulig måte.

Denne tjenesten består av 10 timer til disposisjon for å utvikle din forretnings-idé. Vanligvis bruker vi Business Model Canvas, eller andre prosess-verktøy som passer ditt prosjekt. Målet er å komme fram til den beste forretnings-strategien for konseptet. Vi vil også kunne hjelpe deg med nettverk og informasjon om eventuelle finansieringskilder. Som avslutning på det første møtet blir vi enige om hva som må gjøres videre, og legger opp en plan for samarbeidet videre.

Hva kan vi hjelpe studenter med?

Idé-evaluering

Først forteller du oss om idéen din og hvor langt du er kommet. Så går vi igjennom idéen sammen, og snakker om selve teknologien, potensielt marked, distribusjons-kanaler, pengestrømmer og andre ting som kommer opp underveis. Målet med evalueringen er å gi deg et beslutningsgrunnlag for å bestemme om du ønsker å gå videre med idèen eller ikke.

Bistand FORNY StudENT

StudENT er en årlig utlysning hvor studenter kan søke om tilskudd på inntil 1 million NOK for kommersialisering av sin egen forretningsidé. Uavhengig av hvilke andre tjenester man har benyttet seg av, vil hver forretningsidé kunne motta hjelp fra Ard Innovation til utforming av søknaden på inntil 10 timer.

IPR-rådgivning

Dersom du ønsker å benytte dine resultater til kommersielle formål er det viktig å avklare rettighetene med veileder og andre prosjektdeltagere. Som student eier du rettighetene til din oppfinnelse selv, men dette er ikke tilfellet for ansatte ved NMBU. Ettersom dette er regulert ulikt for studenter og ansatte anbefaler vi at hele prosjektgruppa blir enige før du som student går videre med dine resultater.

Vi i Ard Innovation hjelper dere gjerne med dette.

Workshops og kurs

Ard Innovation kan holde både kurs og workshops for studenter. Temaer kan for eksempel være forretningsplanlegging, pitch-trening eller kommersialiseringssøknader.  Ard Innovation kan bistå studentforeninger eller grupper av studenter som ønsker å øke sin kompetanse.

Presentasjonstrening

Vi bidrar gjerne dersom du skal presentere forretningskonseptet ditt for Innovasjon Norge, Investorer, delta i VentureCup eller gi presentasjoner i andre sammenhenger. Da må du lage en presentasjon på forhånd og presentere dette for oss. Vi vil på grunnlag av dette gi deg tilbakemeldinger og tips og råd om hvordan du kan få fram budskapet ditt på best mulig måte.

Generell rådgivning

Denne tjenesten består av 10 timer til disposisjon for å utvikle din forretnings-idé. Vanligvis bruker vi Business Model Canvas, eller andre prosess-verktøy som passer ditt prosjekt. Målet er å komme fram til den beste forretnings-strategien for konseptet. Vi vil også kunne hjelpe deg med nettverk og informasjon om eventuelle finansieringskilder. Som avslutning på det første møtet blir vi enige om hva som må gjøres videre, og legger opp en plan for samarbeidet videre.

Andre innovasjonstilbud for studenter

Det er flere innovasjonstilbud ved Campus Ås. Eik Lab (tidligere Eik Idéverksted) er et senter for studentinnovasjon og arbeider med å øke arbeidsrelevansen for studenter gjennom problemløsning med næringsliv og realisering av studenters idéer. Start NMBU er en studentorganisasjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på campus. Start er ansvarlig arrangør for Venture Cup. I tillegg tilbyr NMBU toårig master i Entreprenørskap og Innovasjon, les mer om tilbudene på linken under.

Les mer om NMBUs innovasjonstilbud