Ansatte og kontakt

Hvert fakultet ved NMBU er tildelt kontaktpersoner, vi arbeider med kontaktpersoner for de ulike divisjonene på NIBIO. Generelle henvendelser kan sendes til post@ardinnovation.no

Jorun Pedersen

Administrerende direktør

Kontaktperson for NIBIO og LANDSAM (NMBU)

+47 92631425

Magnus Frydenlund

Leder for forretningsutvikling

Kontaktperson HH, MINA (NMBU) og Bioteknologi og plantehelse (NIBIO)

+47 95043500

Jens Kristian Rostad

Leder for portefølje og økonomi

+47 99462232

Kaia Kjølbo Rød

Prosjektutvikler

Foreldrepermisjon

+47 48260177

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM (NMBU) og Skog og utmark (NIBIO)

+47 98860843

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson REALTEK (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 91518250

Lars la Cour Poulsen

Prosjektutvikler

Kontaktperson VET (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 90014564

Johann Eksteen

Forretningsutvikler

Kontaktperson BIOVIT (NMBU) og Bioteknologi og plantehelse (NIBIO)

+47 41393398