Ansatte og kontakt

Hvert fakultet ved NMBU er tildelt kontaktpersoner, vi arbeider med kontaktpersoner for de ulike divisjonene på NIBIO.

Jorun Pedersen

Administrerende direktør

Kontaktperson for NIBIO

+47 92631425

Magnus Frydenlund

Leder for forretningsutvikling

Kontaktperson HH og MINA

+47 95043500

Jens Kristian Rostad

Leder for portefølje og økonomi

+47 99462232

Kaia Kjølbo Rød

Prosjektutvikler

Kontaktperson VET og BIOVIT

+47 48260177

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM

+47 98860843

Alfhild Skogsfjord

Senior prosjektutvikler

Kontaktperson Landsam

+47 90920201

Tage Thorstensen

Forretningsutvikler

+47 40200909

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson Realtek

+47 91518250