Ansatte og kontakt

Hvert fakultet ved NMBU er tildelt kontaktpersoner, vi arbeider med kontaktpersoner for de ulike divisjonene på NIBIO.

Jorun Pedersen

Administrerende direktør

Kontaktperson for NIBIO og LANDSAM

+47 92631425

Magnus Frydenlund

Leder for forretningsutvikling

Kontaktperson HH og MINA

+47 95043500

Jens Kristian Rostad

Leder for portefølje og økonomi

+47 99462232

Kaia Kjølbo Rød

Prosjektutvikler

Foreldrepermisjon

+47 48260177

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM

+47 98860843

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson Realtek

+47 91518250