Eiere, mandat og styre

Ard innovation bidrar til økt verdiskaping basert på forskning, innovasjon og kompetanse fra NMBU og NIBIO. Ard Innovation er eiet 50% av NIBIO og 50% av NMBU. Selskapets hovedformål er realisering av arbeidsresultater og utvikling av et godt miljø for verdiskapning på Campus Ås.

NIBIO

NIBIOs oppdrag er å bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet leverer forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet og er nasjonalt ledende på mange fagområder. NIBIO skal levere gode beslutningsgrunnlag for forvaltning, næringsliv og samfunn, ivareta nasjonal faglig beredskap og bidra i utviklingen av den sirkulære bioøkonomien.

NIBIO

NMBU

NMBU skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. NMBU skal bidra til en kunnskapsbasert og åpen offentlig debatt og medvirke til å heve befolkningens tillit til forskningens metoder og resultater. NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

NMBU

Mandat og mål

Ard Innovation har forvaltningsansvar for realiserbare forskningsresultater fra NIBIO og NMBU og rett til å inngå avtaler på institusjonens vegne.  Aktiviteten er regulert i samarbeidsavtaler med NIBIO og NMBU og i årlige avtaler om tjenestekjøp. Ard ble opprettet i 2016 og har hovedkontor på Sørhellinga i Høgskoleveien 12.

Løsninger på mange av dagens og fremtidens utfordringer finnes i de fremragende forskningsresultatene som ansatte ved NIBIO og NMBU utvikler. Sammen med ansatte hos våre eiere arbeider Ard Innovation for å realisere de mest lovende løsningene. For å lykkes med dette setter vi idéhaveren i sentrum og bygger prosjektet i felleskap. Dette tar kanskje lenger tid, men sikrer lojalitet til prosessen og øker suksessraten. Ard Innovations oppdrag er beskrevet i tjenestekjøpsavtalene med NMBU og NIBIO, og vi ønsker å utvikle oss sammen med våre eiere for en bedre fremtid.

For NIBIO avdeling Særheim og NMBU avdeling Høyland har vi i Ard Innovation en avtale med Validé om at de skal fungere som teknologioverføringskontor (TTO) for disse avdelingene.

Ard Innovation følger likestillingsplanen til NMBU.

Styret

Camilla Røsjø

Styreleder

Divisjonsdirektør, Divisjon Mat, Nofima

Per Stålnacke

Nestleder

Forskningsdirektør, NIBIO

Gudbrand Rødsrud

Styremedlem

Teknologidirektør, Borregaard

Hans Christian Sundby

Varamedlem

Økonomidirektør, NMBU

Ellen-Margrethe Hovland

Styremedlem

Daglig leder i Norsk Fjørfelag

Gry Alfredsen

Varamedlem

Seniorforsker, Skog og utmark, NIBIO

Solveig Fossum-Raunehaug

Styremedlem

Seniorrådgiver Forskningsavdelingen, NMBU