Viktig å huske på

Her kan du lese mer om viktige aspekter ved et innovasjonsprosjekt.

Sikring av dine rettigheter

Rettigheter til idéer, oppfinnelser og arbeidsresultater omtales ofte under samlebetegnelse intellectual property rights (IPR). Det finnes en rekke verktøy for å beskytte intellektuell eiendom (IP), hvorav patent er den sterkeste beskyttelsesformen. For noen resultater beskyttes rettigheter bedre gjennom copyright, hemmelighold, varemerke- eller designbeskyttelse. Vi i Ard Innovation kan bistå deg med å sette sammen en IPR-strategi som passer til ditt prosjekt. På hjemmesidene til Patentstyret er det god informasjon om de ulike formene for rettighetsbeskyttelse.

Patentstyret

Patentering før publisering

Samarbeid med næringsliv/industri

Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Habilitet/bierverv

Selskapsetablering

Lisensiering

Å patentere en oppfinnelse er ikke et hinder for å publiserer forskningsresultater, men patentsøknaden må sendes inn før resultatene bak oppfinnelsen blir publisert. I patentsammenheng vil all offentliggjøring (inkludert artikler, postere, masteroppgaver, nyhetsartikler og foredrag) regnes som publisering, og kan dermed være ødeleggende for et patent. Ofte er patentering eller annen beskyttelse avgjørende for at oppfinnelsen tas i bruk og spres i samfunnet. Dette skyldes at investorer ser etter konkurransefortrinn når de investerer i nye oppfinnelser. Patent er et sterkt konkurransefortrinn fordi det hindrer andre aktører i å nyttiggjøre seg oppfinnelsen. Vi i Ard Innovation setter oss gjerne ned med deg og skreddersyr en IPR-strategi som passer til ditt prosjekt. På den måten kan du sikre at patentering og publisering foregår med bevissthet og i riktig rekkefølge.

Samarbeid med eksterne aktører er helt avgjørende for å lykkes med å få en god idé ut på markedet. For å sikre et godt samarbeidsklimaet lønner seg å gjøre et godt grunnarbeid. Vi anbefaler å ha en god samarbeidskontrakt fra begynnelsen  som sikrer at NIBIO og NMBU beholder eierskapet til det de ansatte har utviklet og samtidig blir delaktig i den videre utviklingen av idéen eller oppfinnelsen. En grundig beskrivelse av hva hver part tar med seg inn i samarbeidet (background-beskrivelse) anbefales i alt samarbeid med eksterne aktører. Vi er gjerne rådgivere i denne prosessen for alle prosjekter som er innmeldt til oss.

Av arbeidsgiveroppfinnelsesloven fremgår det at arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som skapes av en arbeidstaker gjennom sin stilling. Arbeidstaker skal motta en rimelig kompensasjon for sitt arbeidsresultatet etter de til en hver tid gjeldene retningslinjene hos arbeidsgiver.

Ard Innovation er NIBIO og NMBU sitt organ for å håndtere arbeidstakeroppfinnelsesloven, og gi forskerne hjelp til å kommersialisere sine arbeidsresultat. Som ansatt ved NIBIO og NMBU plikter du derfor å melde inn dine idéer med kommersielt potensial til Ard Innvoation. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller et møte.

Dersom man skal påta seg oppdrag, ha tillitsverv eller eierskap i eksterne selskaper, utenfor eller i tillegg til sin stilling ved NMBU eller NIBIO, må dette avtalefestes med arbeidsgiver på forhånd. Ta kontakt med din arbeidsgiver for gjeldende retningslinjer.

For enkelte teknologier kan det gi mer mening å starte et selskap enn å inngå en lisensavtale. Dersom du skal starte et selskap er det viktig med en strategi for hvordan det skal lykkes, og dette er noe vi i Ard Innovation kan bistå med.

En lisensavtale gir en person eller virksomhet (lisenstaker) retten til å utnytte en teknologi (en oppfinnelse, et produkt eller en immateriell rettighet) som tilhører en annen part (lisensgiver). En lisensavtale kan være eksklusiv eller ikke eksklusiv. En eksklusiv  lisensavtale vil si at en enkelt lisenstaker får enerett til teknologien. Retten gis vanligvis for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse. Betalingen kan bestå av en enkeltutbetaling når kontrakten signeres (sign-on fee), delbetalinger knyttet til avtalte milepæler og/eller prosenter av årsinntektene lisenstaker generer gjennom bruk av teknologien (royalties). Ard Innovation forhandler, utarbeider og følger opp alle lisensavtaler fra NIBIO og NMBU.

Patentering før publisering

Å patentere en oppfinnelse er ikke et hinder for å publiserer forskningsresultater, men patentsøknaden må sendes inn før resultatene bak oppfinnelsen blir publisert. I patentsammenheng vil all offentliggjøring (inkludert artikler, postere, masteroppgaver, nyhetsartikler og foredrag) regnes som publisering, og kan dermed være ødeleggende for et patent. Ofte er patentering eller annen beskyttelse avgjørende for at oppfinnelsen tas i bruk og spres i samfunnet. Dette skyldes at investorer ser etter konkurransefortrinn når de investerer i nye oppfinnelser. Patent er et sterkt konkurransefortrinn fordi det hindrer andre aktører i å nyttiggjøre seg oppfinnelsen. Vi i Ard Innovation setter oss gjerne ned med deg og skreddersyr en IPR-strategi som passer til ditt prosjekt. På den måten kan du sikre at patentering og publisering foregår med bevissthet og i riktig rekkefølge.

Samarbeid med næringsliv/industri

Samarbeid med eksterne aktører er helt avgjørende for å lykkes med å få en god idé ut på markedet. For å sikre et godt samarbeidsklimaet lønner seg å gjøre et godt grunnarbeid. Vi anbefaler å ha en god samarbeidskontrakt fra begynnelsen  som sikrer at NIBIO og NMBU beholder eierskapet til det de ansatte har utviklet og samtidig blir delaktig i den videre utviklingen av idéen eller oppfinnelsen. En grundig beskrivelse av hva hver part tar med seg inn i samarbeidet (background-beskrivelse) anbefales i alt samarbeid med eksterne aktører. Vi er gjerne rådgivere i denne prosessen for alle prosjekter som er innmeldt til oss.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Av arbeidsgiveroppfinnelsesloven fremgår det at arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som skapes av en arbeidstaker gjennom sin stilling. Arbeidstaker skal motta en rimelig kompensasjon for sitt arbeidsresultatet etter de til en hver tid gjeldene retningslinjene hos arbeidsgiver.

Ard Innovation er NIBIO og NMBU sitt organ for å håndtere arbeidstakeroppfinnelsesloven, og gi forskerne hjelp til å kommersialisere sine arbeidsresultat. Som ansatt ved NIBIO og NMBU plikter du derfor å melde inn dine idéer med kommersielt potensial til Ard Innvoation. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller et møte.

Habilitet/bierverv

Dersom man skal påta seg oppdrag, ha tillitsverv eller eierskap i eksterne selskaper, utenfor eller i tillegg til sin stilling ved NMBU eller NIBIO, må dette avtalefestes med arbeidsgiver på forhånd. Ta kontakt med din arbeidsgiver for gjeldende retningslinjer.

Selskapsetablering

For enkelte teknologier kan det gi mer mening å starte et selskap enn å inngå en lisensavtale. Dersom du skal starte et selskap er det viktig med en strategi for hvordan det skal lykkes, og dette er noe vi i Ard Innovation kan bistå med.

Lisensiering

En lisensavtale gir en person eller virksomhet (lisenstaker) retten til å utnytte en teknologi (en oppfinnelse, et produkt eller en immateriell rettighet) som tilhører en annen part (lisensgiver). En lisensavtale kan være eksklusiv eller ikke eksklusiv. En eksklusiv  lisensavtale vil si at en enkelt lisenstaker får enerett til teknologien. Retten gis vanligvis for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse. Betalingen kan bestå av en enkeltutbetaling når kontrakten signeres (sign-on fee), delbetalinger knyttet til avtalte milepæler og/eller prosenter av årsinntektene lisenstaker generer gjennom bruk av teknologien (royalties). Ard Innovation forhandler, utarbeider og følger opp alle lisensavtaler fra NIBIO og NMBU.