Campus Ås

Campus Ås huser Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap, og er lokalisert i Ås kommune 30 minutter kjøring fra Oslo.

Løsninger for en bedre fremtid

Totalt dekker Campus Ås et område på 6000 dekar der Nofima, Veterinærinstituttet, NMBU, NIBIO er samlokalisert. Campus Ås rommer et av landets vakreste parkanlegg, som omgir en historisk bygningsmasse. Ard Innovation og Aggrator Inkubator Ås er viktige støttespillerer for økt innovasjon på Campus. Sammen jobber vi under en felles målsetting; Løsninger for en bedre fremtid.

Økosystemet for innovasjon på Campus Ås

For å sikre at forskningsresultater og gode ideer kommer til anvendelse i samfunnet, er det flere aktører som bidrar.

Ard Innovation samarbeider med Aggrator Inkubator Ås som videreutvikler oppstartsselskaper som er etablert som følge av forskning generert ved NIBIO og NMBU.

Ard Innovation møter jevnlig de andre aktørene på Campus Ås: Nofima, Veterinærinstituttet, NMBU, NIBIO og Aggrator Inkubator Ås for styrke samarbeidet om innovasjon under en felles målsetting, Løsninger for en bedre fremtid. Aktørene på Campus Ås arbeider aktivt med å utvikle nettverk mot industri og næringsliv, med særlig vekt på bærekraft og samfunnsnytte.

NMBU har også flere tilbud til studenter. Et av disse er Eik Lab som er for studentinnovasjon og som arbeider med å øke arbeidsrelevansen for studenter gjennom problemløsning med næringsliv og realisering av studenters ideer.

Les mer om tilbudet til oppstartsbedrifter