Veien til bærekraftig trevirke

 Preservering av trevirke fører til lenger levetid for treprodukter. Dette lover godt for den norske skogen, som dermed kan stå lenger og brukes mer effektivt. Både skogen som står og trevirker som varer lengre holder på CO2. Dessverre inneholder dagens preserveringsmidler kobber. Kobber har negativ påvirkning på nedbrytning av organiske materialer, og har skadelig helseeffekt på mennesker og dyr. Kobber fikseres ikke i plank, og hundrevis av tonn kobber renner av plankene og ut i naturen vår hvert år. I verste fall renner den ut i grunnvannet. Dermed går dagens løsning i strid med bærekraftsmålet om god helse (bærekraftsmål 3) og og Liv på land (bærekraftsmål 15). Vi ser dette ofte innen bærekraftsproblematikken: Hvis en løsning ikke setter søkelys på kompleksiteten i systemet og ikke dekker hele spekteret av bærekraftsmålene, vil heller ikke løsningen treffe roten av problemet. Det som var en enkel løsning vil skape problemer, eller propper, andre steder i systemet. For å virkelig løse dette, må hele systemet materialet går gjennom og hele bærekrafts- spekteret være i fokus.  

Hvordan ivaretar alternativ trykkimpregnering bærekraftsmålene?  

Bærekraftsgevinsten ved å endre dagens system er flerfoldig. I et scenario hvor CIOL dekker 10% av det norske markedet, er det estimert at mengden miljøskadelig kobber lekket ut i naturen, reduseres med 540 tonn per år (bærekraftsmål 3: God Helse og bærekraftsmål 15: Liv på land). Ved å erstatte kobber med CIOLmodifisert tre skapes sunne økosystemer og reversering av landerosjon. Prosjektet har positive ringvirkninger på flere bærekraftsmål. Prosjektet bidrar til innovasjon og grønn infrastruktur (bærekraftsmål 8), ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12), og ved å også konkurrere på pris, viser CIOL at bærekraft kan være lønnsomt både for forbruker og bedrift (bærekraftsmål 8).  

Hva gjør Ard for bærekraftsmålene i dette prosjektet?  

CIOL er et resultat av forskning fra NIBIO, ledet av forsker Erik Larnøy. Ard har bidratt i kommersialiseringen av forskningen og etablert selskapet  CIOL AS, som bringer produktet til markedet. Innovasjonssamarbeidet har skapt et alternativt tremodifikasjons-system.  Dette prosjektet treffer kjernen av hva NIBIO og Ard jobber med og står for; Innovasjon (bærekraftsmål 9) og samarbeid for å nå målene (bærekraftsmål 17).  

Her kan du lese mer om CIOL og NIBIO, Department of Wood Technology