IsDeCa- Mixer

Sammen med Dejan Miladinovic og Ismet Niqki (NMBU, FôrTek) og Professor Carlos Salas Bringas (NTNU) har Ard Innovation fått støtte av Norges Forskningsråd til å utvikle en IsDeCa- mikser i industriell størrelse (1000 liter). Denne maskinen er nå installert hos ForTek og forsøk settes straks i gang for å verifisere IsDeCa- mikseren i industriell skala.

Den norske oppdrettsnæringa er stor, men sliter med utfordringer som lakselus, sykdommer og tilgang til marine fôr-ingredienser. Norges nasjonale ambisjon er å 5-doble dagens produksjon av oppdrettslaks innen 2050. Tilgang til bærekraftig fôr, med et høyt nok marint innhold, vil være helt avgjørende for å få til dette.

IsDeCa-teknologien kan konkurrere mot dagens eksisterende industrimiksere innenfor de oppgavene disse løser i dag. I tillegg har IsDeCa en unik kapasitet ingen andre har; evnen til å blande inn over dobbelt så mye bærekraftig marint råstoff i fiskefôr enn noen annen eksisterende industrimikser. Dette er mulig fordi IsDeCa kan lage homogene blandinger med veldig høy fuktighet, uten at det dannes klumper, eller oppstår andre problemer. Dette gjør det igjen mulig å blande inn en høy andel slakteavfall fra kystfiske direkte i fôrblandingen, uten at disse ingrediensene må tørkes først. Tørking er en av de største kostnadene ved utnyttelse av marint restråstoff som slakteavfall. Ved å unngå tørking kan man derfor utnytte næringsinnholdet fra marine råstoffkilder som ikke utnyttes godt nok i dag. Man kan derfor øke det marine innholdet i laksefôret, og på den måten redusere andelen soya som må tilsettes i dag. Dette kan igjen påvirke laksens helse og sykdomsresistens positivt og kanskje også gi positive utslag på kjøttkvaliteten.

Foto: Kai Ole Hänsch, NMBU

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson REALTEK (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 91518250