Månedens innovatør oktober

Navn: Erik Larnøy

Arbeidssted: NIBIO, divisjon for skog og utmark

Stilling: Forsker

Prosjekt med Ard Innovation: CIOL®

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Bruk av trevirke utendørs er et økende markedsområde, men grunnet de norske trærnes lave naturlige holdbarhet er vi nødt til å beskytte trevirke ytterligere hvis det skal holde i mange år fremover. Per i dag er det en billige tungmetallløsninger eller dyre tremodifiseringer som er tilgjengelig på markedet. Gjennom prosjektet Polysorb har vi utviklet produktet CIOL®. CIOL® er en tremodifisering som baserer seg på de biobaserte lavpriskjemikaliene sitronsyre og sorbitol og gir et godt produkt til en bra pris

Hvem har du med deg på laget?

Prosjektgruppen består av NIBIO avd Treteknologi som oppfinner og forskningsavdeling, Ard Innovation v/Johan Biørnstad; IPR og kommersialisering, Woodmech v/Svein Pedersen; ekspert på bygging av impregneringsanlegg, Larvik  impregneringskompani: impregneringsfabrikk. WTT; Produsent av impregneringstanker og løsninger.

I tillegg har vi hatt meget god nytte av vår rådgivende gruppe, som har bestått hovedsakelig av medlemmer fra «Treindustriens utvalg for trebeskyttelse» for trefaglige spørsmål, og 3 Norske for investor spørsmål.

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Nibio avd treteknologi har lenge vært på jakt etter en slik løsning som vi nå har funnet og fant denne løsningen etter noen småskala forsøk på laboratoriet

Hva har vært den største utfordringen så langt?

For meg som forsker har den største utfordring vært å ta i idéen fra laboratoriet over til neste steg. Som forsker føler man at det aldri er helt ferdig forsket, og man skal bare finne ut litt til, men ved hjelp fra Ard Innovation har vi klart å gå videre i en spennende industriell tilnærming

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

I dette prosjektet har Ard Innovation vært helt avgjørende for videreutvikling fra idé til produkt. Forskere generelt har lite kompetanse på hvordan vi skal kunne ta vår idé og få det ut til et produkt eller tjeneste i samfunnet. Her har Ard Innovation, ved Johan Biørnstad vært veldig profesjonelle med alt fra kontrakter og IPR til industritilnærming og kontakter.