CIOL® wood

NIBIO og Ard Innovation arbeider sammen i prosjektet “Polysorb – verifikasjon, industrialisering og kommersialisering” for å utvikle CIOL®. Prosjektet er finansiert av FORNY-programmet ved Forskningsrådet. Treverk er et allsidig materiale som behøver beskyttelse mot røft og vått klima. Ved å velge CIOL® får du et materiale med overlegen beskyttelse og holdbarhet basert på en miljøvennlig prosess med rimelige ingredienser. Lett tilgjengelige og rimelige ingredienser i kombinasjon med en nyutviklet prosess gjør at CIOL® gir deg et høykvalitetsprodukt i nedre prissjikt.

CIOL® prosessen inkluderer en blanding av vann, sitronsyre, sorbitol og tilsetningsstoffer. Alle kjemikalier er avledet fra naturlige prosesser. CIOL®- løsningen absorberes inn i trematriksen ved hjelp av vakuum og trykk. Den overlegne beskyttelsen utvikles deretter i en herdeprosess. Treverk som er behandlet med CIOL® vill opprettholde samme utseende i lang tid utendørs.

NIBIO arbeider kontinuerlig med å få CIOL® ut på markedet. Arbeidet inkluderer testing av materialegenskaper, bruksområder og prosessoptimalisering mot kommersialisering. Målet til Polysorb prosjektet er å dokumentere bruken av CIOL® – treverk for kledning og terassebord, i tillegg til installasjonsmaterialer som stolper og andre konstruksjonselementer.

Faglig ansvarlig for prosjektet er forsker Erik Larnøy ved Divisjon for skog og utmark ved NIBIO. Se ciolwood.no for mer informasjon og oppdateringer.

Foto: NIBIO

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM (NMBU) og Skog og utmark (NIBIO)

+47 98860843