Månedens innovatør november

Navn: Professor Yngve Stenstrøm og Doktor Jens M. J. Nolsøe

Arbeidssted: KBM, NMBU

Stilling: Henholdsvis Professor og Seniorforsker

Prosjekt med Ard Innovation: CystLab

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Poteter er en de vanligste og mest brukte matplantene våre. Den kan dessuten dyrkes nærmest overalt. Potetål eller potetcystenematode som er det mer presise navnet, kan angripe potetplanten og drastisk redusere avlingen. Både i EU og USA er alle kjente bekjempningsmidler forbudt p.g.a. den høye giftigheten. Vi ønsker å benytte et stoff som kan lokke potetålen ut av cysten hvor den ligger og venter på at poteten blir satt. Som et resultat vil potetålen sulte ihjel og bestanden vil reduseres betraktelig. Målet er at dette skal skje uten bruk av giftstoffer, og på en bærekraftig og helst økologisk måte.

Hvem har du med deg på laget?

Vi har fått støtte fra Norges Forskningsråd til å gjennomføre et verifiseringsprosjekt med budsjett på 5 millioner kroner. I prosjektstyringsgruppen i NFR prosjektet har vi med oss blant annet Norges Landbruksrådgivning (NLR), Borregaard og Mattilsynet. I tillegg har vi et nært samarbeide med Stichting Wageningen Research, Plant Research, i Nederland, som utfører forsøkene i prosjektet. Fra Ard Innovation har vi med Elin Andersen og Kaia Kjølbo Rød.

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Potetålen kan gjemme seg i en cyste som er laget av kroppen til moren. Her kan de ligge i opp til 40 år og vente på at poteter blir satt i nærheten. Poteten skiller ut et stoff som gjør at de kommer ut av cysten og angriper potetene. Dette stoffet er imidlertid svært komplisert og dessuten svært ustabilt. Det produseres også i veldig små mengder. Derfor er ikke utvinningen eller syntese av denne forbindelsen noe alternativ. Med vår generelle kunnskap om utviklingen av potetålen, mente vi å ha et mye enklere alternativ som dessuten er basert på ufarlige naturstoffer og som da kan benyttes i stedet for det naturlige klekkemiddelet. I laboratoriet har vi fått gode resultater.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Å få gode data for at ideen faktisk fungerer. Penger er selvsagt nøkkelen her. Men vi har fått god støtte gjennom prosjekter innvilget av Norges Forskningsråd. For at forbindelsen vår skal virke må den komme i nærkontakt med cystene. Å finne en god formulering som fungerer har også vært utfordrende.  Deretter å se om vi kan overføre dette til reelle forsøk med poteter i jord.

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

For å se om vi kan overføre laboratorieresultater til reelle forsøk med poteter i jord kreves det spesialkompetanse utover vår egen i nåværende fase. Å finne gode samarbeidspartnere som har denne ekspertisen er både utfordrende og tidkrevende. Hjelp til søknader og muligheter for patentskriving er også tidkrevende. Her er Ard Innovation helt uvurderlig for å kunne gå videre med ideen.