CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodusentene sitter igjen med metoder som bremser, men ikke stopper spredningen av PCN, eksempelvis vekselbruk, resistente kultivarer, hygiene regimer og karantene. Vårt produkt er et miljøvennlig, artsspesifikt alternativ til nematocider. Potetprodusentene vil dra fordel av økt årlig utbytte og reduserte produksjonskostnader, full årstidskontroll på klekking og potensial til å redusere karantenetiden fra 40år ned mot 2 år. PCN er små, parasittiske mark som reduserer det globale utbyttet av potetproduksjon med 10% i gjennomsnitt, og så mye som 90% i enkelte områder. PCN kan ligge latente i opptil 40år og vente på potetvertsplanten. De har en eksponentiell vekst og spres lett med settepoteter, landbruksutstyr og fugler. Potet er verdens tredje viktigste matavling med en årlig produksjon >350 millioner ton fordelt på fem kontinenter i alle klima. Poteter spiller en nøkkelrolle i å mate verdens økende befolkning. NMBU har utviklet en ny, aktiv komponent som fremprovoserer klekking av PCN i fravær av poteter og etterlater parasitten til å sulte og dø. Effekten er veldokumentert gjennom vitenskapelige eksperimenter med effekter sammenliknbar med naturlige klekkerater for PCN.

Faglig ansvarlig for CystLab- prosjektet er Professor Yngve Stenstrøm ved fakultet fra Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap ved NMBU. CystLab er blant de eldste prosjektene i Ard Innovation sin portefølje og prosjektet er nå på sin tredje runde med NFR-finanseirng. Hovedhensikten med dette prosjektet er å bringe produktet nært opp til markedet. Dette inkluderer i) IPR-strategi, ii) optimere og verifisere produktet i en industriell pilot produksjon, iii) storskala jordforsøk, og iv) en markedsstrategi for et første salg.

Foto: Wageningen University and Research

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson REALTEK (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 91518250