Månedens innovatør desember

Navn: Knut Rudi

Arbeidssted: NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Stilling: Professor

Prosjekt med Ard Innovation: InSacco, samt lisensavtale med Genetic Analyses

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Diagnostikk og klassifisering av miljø er en essensiell komponent i det grønne skiftet. Innovasjonsprosjektene omhandler utvikling av nye og enklere DNA-baserte analysestrategier for å klassifisere miljøtilstand, samt avsløre forurensing. Dagens DNA metoder er alt for kompliserte, og ikke egnet for praktisk anvendelse opp mot miljøovervåkning.

Hvem har du med deg på laget?

Ard er vår TTO. Målinger av miljøtilstand vil bli gjort i samarbeide med Akvaplan-NIVA. Vi er også i kontakt med mulige sluttbrukere av testene som utvikles.

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Idéene oppstod gjennom et behov fra oppdrettsnæringa om enklere og bedre metoder for miljøovervåkning, da dagens metoder kan ta opptil et halvt år og er både dyre og usikre.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Den største utfordringen har vært å få tid til å fokusere på innovasjon.

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Ard har bidratt både til sikre finansiering og viktige patenter. De har også vært viktige i idéutforming, samt definere mulige produkter og marked. De har vært en viktig diskusjons- og sparringspartner knyttet til nye idéer.