InSacco

InSacco er et nytt, kostnadseffektivt, presist og tidsbesparende system for miljøovervåking av vandig miljø. Systemet isolerer og analyserer DNA fra bakterier. Det globale markedet for miljøanalyse er ~350 BNOK. InSacco sin kostnadsreduserende teknologi muliggjør distrupsjon av markedet, grunnet betraktelig lavere enhetsskostnader sammenlignet med eksisterende konkurrenter. InSacco har utprøvd teknologi klar for industriell validering og implementering.

Idéhaveren bak prosjektet er Professor Knut Rudi ved fakultet for kjemi, biotekonolgi og matvitenskap ved NMBU.

Lars la Cour Poulsen

Prosjektutvikler

Kontaktperson VET (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 90014564

Foto: Kaia Kjølbo Rød, Ard Innovation