Månedens innovatør april

Foto: Georg Mathisen

Navn: Elin Tanding Sørensen

Utdannet fra: NMBU, Fakultet for landskap og samfunn

Stilling: Billedkunstner / marin landskapsarkitekt Ph.D.

Prosjekt med Ard Innovation: Marine arkitekturmoduler og boligbyggesett for marine nabolag

Nettside: www.urbanthav.no

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Utbygging langs kysten truer marint biomangfold lokalt og globalt. Den konvensjonelle utbyggingspraksisen skaper marine ødemarker. Som en løsning på dette tilrettelegger vi for velfungerende marine nabolag i urbane sjøområder gjennom en stedsspesifikk utforming av leveområder basert på naturens egne løsninger og lokale arters behov. Vi skaper vekstflater der struktur og tekstur innhentes fra stedegen geologi og biologi, på stor og liten skala. Slik baner vi vei for utbyggingsprosjekter i urbane sjøområder der livet under vann inkluderes ved formgiving og produksjon av marine arkitekturmoduler og marint boligbyggesett for hjemløse marine arter.

Marin arktitekturmodul «Kaifront», 3D-modelering og visualisering ved Ivar Kjellmo, utarbeidet som del av doktorgraden til Elin T. Sørensen.

Hvem har du med deg på laget?

Det marine boligbyggelaget utgjøres av marinbiolog Eli Rinde (Norsk institutt for vannforskning) og en kreativ ingeniør i tillegg til Elin T. Sørensen. Vi er i faglig dialog med en rekke folk som arbeider innen marint-liv vennlige materialer og produksjon. Vår metode for å overføre naturkompleksitet til bygde miljø, via fotogrammetri og 3D modellering, skjer i samarbeid med Ivar Kjellmo. En marin naturpedagogikk frembringes sammen med naturpedagog og musiker Marie Nivel, Oslo Fjordskole og miljøorganisasjonen Sabima. En flerartslig stedsutvikling utvikles i samarbeid med byforsker Cecilie Sachs Olsen (OsloMet).

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Ideen oppstod i prosessen med min doktorgrad ved Fakultet for landskap og samfunn (NMBU). Gjennom en tverrfaglig samskapingsprosess med geolog, marinbiologer, kreative teknologer, byutviklere og inspirasjon fra internasjonal forskning innen feltet ‘coastal ecological engineering’ ble konseptet med å overføre naturkompleksitet til våre bygde miljø artikulert. Vi har publisert en produktkatalog som er under utvikling og er i ferd med å etablere en hub av dedikerte fagfolk som bidrar til å få produktene ut i verden.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Den største utfordringen er å finne produksjonssystemer som støtter utviklingen av produktene fordi de er nyskapende og det ikke finnes etablert måter å sette dette ut i produksjon i Norge. Det vi skaper omfatter økologi og holdningsendring, bl.a. inn i byggebransjen, som begge er komplekse felt – derfor utvikler vi prosessmetodikk, formidling og naturpedagogikk som utfyller de fysiske produktene. Dette opplever jeg er en utvidende måte å arbeide med innovativ produktutvikling som faller utenom den etablerte innovasjonskulturen.  

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Samarbeidet med Ard Innovation har vært sentralt for å kunne artikulere og finslipe ideen vår. Under utviklingsarbeidet med doktorgraden mottok vi midler fra NMBUs Idéutviklingsfond som muliggjorde utforsking innen digital fabrikasjon, med programmering og prototyping, som var helt avgjørende for utviklingen av de marine arkitekturmoduler og marint boligbyggesett. Nå bistår Ard Innovation med strategi for veien videre for finansiering og utvikling av idéen mot et marked. Siden vi er kunstnere, designere og naturvitere innehar vi ikke denne kompetansen. Vi kunne derfor ikke vært foruten støtten fra Ard Innovation.

Foto av Elin T. Sørensen er tatt av Georg Mathisen.