Urban Living Laboratory

Plener og parker på land – betong og ørken under vann. I doktorgraden, Creating Multispecies Neighbourhoods, har Elin T. Sørensen jobbet med landskapet som mennesker skaper under havflaten. Hun er Norges første vannskapsarkitekt, og opplever at det som bare var en idé om et nytt fagfelt, har fått gjennomslag langt inn i den kommunale saksbehandlingen.

Et viktig resultat fra doktorgraden er en produktkatalog med ulike moduler som kan tilpasses og innlemmes ethvert byggeprosjekt i sjø. Ard Innovation har samarbeidet med Elin siden høsten 2018, og har tro på at marin landskapsarkitektur vil få betydning i årene som kommer. På betongveggene som bukes på kaifronter og fundamenter ved utbygging i sjø er det ingenting som fester seg. I det naturlige terrenget, derimot, slår dyrene seg ned i sprekker. På land er det mose. Under vann er det rur og blåskjell. Produktene som er utviklet gjennom doktorgraden forsøket å overføre naturens kompleksitet inn i det urbane byggeriet slik at man kan lage gode, marine nabolag.

Elin har etablert firmaet Urban Living Laboratory.