Urbant HAV

Hvordan tilrettelegge for marin natur i sjønære utbyggingsprosjekt? Det kan vi gjøre ved å bruke naturen selv som læremester i byutviklingen. Plener og parker på land – betong og ørken under vann. I doktorgraden, Creating Multispecies Neighbourhoods, har Elin T. Sørensen jobbet med landskapet som mennesker skaper under havflaten. Hun er Norges første vannskapsarkitekt, og opplever at det som bare var en idé om et nytt fagfelt, har fått gjennomslag langt inn i den kommunale saksbehandlingen.

Når vi spiller på lag med naturens egen dynamikk – og gir plass til naturen – da skaper vi grunnlag for at naturen selv kan bygge opp et variert livsmangfold som også beskytter oss mot flom, erosjon, ekstremvær med mere. Et viktig resultat fra doktorgraden er en produktkatalog med ulike moduler som kan tilpasses og innlemmes ethvert byggeprosjekt i sjø. Ard Innovation har samarbeidet med Elin siden høsten 2018, og har tro på at marin landskapsarkitektur vil få betydning i årene som kommer. På betongveggene som bukes på kaifronter og fundamenter ved utbygging i sjø er det ingenting som fester seg. I det naturlige terrenget, derimot, slår dyrene seg ned i sprekker. På land er det mose. Under vann er det rur og blåskjell. Produktene som er utviklet gjennom doktorgraden forsøket å overføre naturens kompleksitet inn i det urbane byggeriet slik at man kan lage gode, marine nabolag. Doktorgradsarbeidet har resultert i en metodikk som støtter seg på tre hovedpilarer:

I. Et forskningsbasert metodeverktøy for re-etablering av marin natur som skiller seg fra tradisjonell naturrestaurering fordi produktene forankres i stedspesifikke løsninger, lokale økosystem og geobiotoper.

II. En publisert produktkatalog med eksempler på fleksible moduler som tilrettelegger for marin natur i et hvert utbyggingsprosjekt i sjø. Modulene er laget utfra en kombinasjon av marinøkologi, landskapsarkitektur og ny teknologi der målet er å skape gode marine nabolag. Designmetoden baseres på bruk av marintliv-vennlige materialer.

III. En metodikk som bygger på solid faginnsikt og sammenflettet kompetanse i en designutviklingsprosess som har løpt over flere år. Her bygges ny kunnskap på tvers av biologi, geologi, landskapsdesign, flerartslig stedsutvikling, materialer og teknologi. Arbeidet har resultert i et bredt faglig nettverk – også på tvers av landegrenser.

Det som kjennetegner en flerartslig stedsutvikling og designmetodikk er at vi bygger på lokal kunnskap. Mikrohabitatmodulene er direkte avtrykk av naturens egen geo-biologiske mangfold som oversettes i digitalt format for å kunne overføres til nye bygningsstrukturer.

Med slike stedsspesifikke løsninger skaper vi lokalt tilpassede husrom for hjemløse urbane planter og dyr. Ved å optimalisere vekstflater for marine arter langs byenes harde kanter øker vi habitattilgjengeligeten: Etablering av slike mikrohabitat på bygg i sjø tilrettelegge derved for en marinøkologisk sammenheng i urbane sjøområder. Slik kan vi innlemme naturmangfold i byene med en metode som egner seg like god for livet under vann som på land. Dette handler både om å skape en ny marin arkitektur og en flerartslig stedsutviklingsmetode som inkluderer naturen på nye måter.

Kontakt Urbant HAV ved Elin T. Sørensen elin@urbanhav.no, www.urbanthav.no

Dette arbeidet er del av Oslo Fjordskole der vi utvikler et marinpedagogisk program som skal bidra til at barn og unge får innsikt og empati for marin natur, som vekker håp og varig engasjement og frigjør handlekraft for en bedre verden https://www.fjordskole.no/

Prosjektet er utviklet med doktorgraden «Flerartslige nabolag i urbane sjøområder» utført ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), NMBU 2016-2020. Metodeutviklingen er støttet av NMBUs Idéutviklingsfond ved Ard Innovasjon (NIBIO/NMBU) og NMBU Såkornmidler for «Sjøplanter og fjærelandskap» som skjer i samarbeid med Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (BIOVIT/NMBU). Produktene er laget i samarbeid med marinbiolog Eli Rinde fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), 3D-ekspert Ivar Kjellmo fra Høyskolen i Kristiania Westerdals institutt for film og medier, Norsk Teknisk Porselen (NTP), gipsmaker Jean Waldemar Hoff og NMBU Realtek pilotverksted.

Kaia Kjølbo Rød

Prosjektutvikler

Foreldrepermisjon

+47 48260177