Månedens Innovasjonsprosjekt for September

Foto: Oxana Kolodina / unsplash.com

BacPress – aktiv pakketeknologi for å øke matens holdbarhet

Hver måned gjennom resten av 2023 velger Ard Innovation ut et prosjekt som fortjener spesiell oppmerksomhet. Denne måneden har vi valgt prosjektet BacPress, hvor det arbeides med å utvikle en patenterbar konserverings- og pakkemetode for sjømatprodukter. BacPress har nettopp blitt tildelt 5 millioner kroner i kommersialiseringsmidler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), matforskningsinstituttet Nofima og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Ard Innovation.

Om prosjektet

BacPress arbeider med å forlenge holdbarheten og matsikkerheten til ferske sjømatprodukter ved hjelp av en innovativ teknologi som kombinerer antimikrobielle peptider (bakteriociner) og høytrykkspåvirkning. Dette er hva innovatørene selv sier om prosjektet:

1. Hvilket problem skal innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

De nåværende metodene som benyttes for å konservere sjømat viser seg ofte utilstrekkelige når det gjelder å eliminere risikoen for potensielt skadelige og sykdomsfremkallende bakterier. For eksempel vil tradisjonelle fremgangsmåter som salting, tørking og røyking av laks ikke være tilstrekkelig for å inaktivere Listeria-bakterien. Samtidig er det av stor viktighet at konserveringsmetodene ikke påvirker produktets tekstur eller smak negativt. I prosjektet tar vi i bruk en innovativ konserveringsmetode som kombinerer antimikrobielle peptider, også kjent som bakteriociner, og høytrykkspåvirkning for å inaktivere Listeria i røkt laks. Målet er å utvikle en metode som kan forbedre holdbarheten og matsikkerheten til denne typen produkter. Vi vil i løpet av prosjektperioden verifisere effektiviteten av kombinasjonen av bakteriocinet garvicin KS og prosessen med høyt trykk.

2. Hvem har dere med dere på laget?

Prosjektet er et samarbeid mellom Ard Innovation, Laboratorium for Mikrobiell Genteknologi ved NMBU, Tone Mari Rode og Trond Løvdal fra Nofima, Nadav Bar ved NTNU, i tillegg til to industripartnere: Milarex, et betydelig internasjonalt sjømatselskap, og Agribiotix, spesialister på produksjon av bakteriociner.

3. Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Dette er et kommersialiseringsprosjekt som bygger videre på resultater og forskning fra flere tidligere prosjekter. Bakteriocinene som benyttes i prosjektet, ble oppdaget av forskningsgruppen til Professor Dzung B. Diep ved Laboratorium for Mikrobiell Genteknologi på NMBU for flere år siden, og disse bakteriocinene er patentbeskyttede. I et tidligere kvalifiseringsprosjekt ble BacPress-teknologien bekreftet å fungere godt i laboratoriet, og målet med dette prosjektet er å demonstrere hvordan teknologien fungerer under faktiske produksjonsforhold.

4. Hva har vært den største utfordringen så langt?

Utviklingen av BacPress-teknologien har vært svært lovende og har vist seg å fungere under kontrollerte laboratorieforhold. Videre utfordringer vil inkludere skalering av produksjonen av bakteriociner og testing av teknologien i større skala, samt utforskning av hvordan teknologien kan videreutvikles for kommersialisering. I tillegg vil det være viktig å forstå hvordan behandlingen med bakteriociner og trykk eliminerer Listeria-bakterien, da dette fremdeles ikke er kjent.

5. Hvordan har Ard Innovasjon vært avgjørende for der dere er i dag?

Kompetansen til Ard Innovation er avgjørende for å hjelpe forskere med å gå fra ideer og grunnleggende forskningsresultater til patentering og skaffe finansiering til videre innovasjon. Laboratorium for Mikrobiell Genteknologi ved NMBU har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med Ard Innovation, noe som har ført til etablering av en rekke innovasjonsprosjekter og en start-up.

Kontakt

Morten Kjos, Førsteamanuensis, Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, NMBU.

Johan Biørnstad, Forretningsutvikler, Ard Innovation AS.