BacPress

Forlenget holdbarhet en betydelig utfordring for mange matprodukter grunnet forurensing av Listeria under prosessering. Listeria utgjør en spesiell utfordring ettersom den vokser under kjøletemperaturer, kan overleve mild varmebehandling og høytrykksbehandling (HPP). Forskere ved Nofima, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har løst denne utfordringen ved å utvikle en ny og patenterbar teknologi. BacPress forlenger holdbarheten på ferskpakket mat til sluttbrukerne, samtidig som sikkerheten og kvaliteten øker. Dette er en liten revolusjon for næringsmiddelindustrien..

BacPress-teknologien vil løse en universell utfordring i næringsmiddelindustrien ved å bruke utstyr de allerede har. Ved å bruke proprietære antimikrobielle stoffer, sammen med trykkbehandling, opprettholdes optimal produktkvalitet for ferske emballasjer. I tillegg vil holdbarheten til disse produktene øke ganske betydelig. Denne kombinasjonen av maksimal produktkvalitet og økt holdbarhet er ikke oppnåelig med dagens metoder for konservering av mat.

BacPress-teknologien kan tilby en ny aktiv emballasjeteknologi for en bransje med en årlig omsetning på 500 milliarder dollar. Dette prosjektet søker å verifisere at resultatene oppnådd i en kontrollert laboratorieinnstilling kan replikeres i virkelige omgivelser.

Idéhaveren bak prosjektet er Professor Dzung Diep ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU.

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM (NMBU) og Skog og utmark (NIBIO)

+47 98860843