IsDeCa – månedens Innovasjonsprosjekt for juni

Foto: Shutterstock / Parilov

Prosjektet IsDeCa er Månedens Innovasjonsprosjekt for juni hos Ard Innovation. Nylig signerte NMBU og Ard Innovation en eksklusiv lisensavtale for IsDeCa teknologien med det tyrkiske selskapet FeedTech, en ledende leverandør av industrielle miksere. IsDeCa effektiviserer bruken av marint restråstoff i fiskefôr. Teknologien muliggjør økt bruk av sirkulære- og bærekraftige fôringredienser, og kan dermed bidra til redusert bruk av soya. Den nye avtalen gjør at IsDeCa teknologien nå kan komme ut i samfunnet i stor skala.

Om prosjektet

Den marine oppdrettsnæringa er stor, men sliter med utfordringer som lakselus, sykdommer og tilgang til marine fôringredienser. Norges nasjonale ambisjon er å femdoble dagens produksjon av oppdrettslaks innen 2050. Tilgang til bærekraftig fôr, med et høyt nok marint innhold, vil være helt avgjørende for å få til dette. Så langt har det vært utfordrende for fôrprodusentene å utnytte marine restråstoffer på grunn av det høye vanninnholdet. Gjennom et kommersialiseringsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd har NMBU og Ard vist at IsDeCa løser flere av disse utfordringene. Vi har stilt innovatørene bak prosjektet noen spørsmål, og her er svarene deres:

1. Hvilket problem skal innovasjonsprosjekt løse, og hvordan?

Tørking er en av de største kostnadene ved utnyttelse av marint restråstoff. IsDeCa benytter seg av en revolusjonerende og patentert mikseteknologi som gjør at den klarer å lage klumpfrie blandinger av ingredienser med høy fuktighet, uten at de må tørkes først. IsDeCa klarer dermed å ta i bruk mer enn dobbelt så mye marint slakteavfall i fôret sammenliknet med eksisterende miksere på markedet.  Det nye fôret vil redusere behovet for soya, som må tilsettes i dag.

IsDeCa har en langt bredere operasjonell fleksibilitet enn noen annen mikser på markedet. I kommersialiseringsprosjektet har vi vist at IsDeCa kan produsere homogene blandinger med opptil 65 % fuktighet (CV<4.5). Nåværende bransjemaksimum er 35 % uten klumping. Mikseren er selvrensende; over 95 % av alle interne passive overflater er fjernet og dannelse av fôr-kaking er ikke mulig, dermed er kontamineringspotensialet minimalisert. IsDeCa mikseren bidrar til mål 9.4 og 14.4 under FNs bærekraftsmål med homogen innblanding av tørre- og våte fôringredienser, og har samme eller bedre homogenitet (CV%<4.5) enn mer komplekse og kostbare twin-shaft miksere.

2. Hvem har dere med dere på laget?

I kommersialiseringsprosjektet har vi samarbeidet med Simula AS, Realtek ved NMBU og Senter for fôrteknologi (FôrTek-NMBU).

3. Hvordan oppsto idéen og hvor langt har dere kommet?

Etter mange års erfaring med forskjellige blandingsteknologier ved senter for fôrteknologi (FôrTek), var vi godt kjent med problemer i forhold til innblanding av nye halvfuktige- og fuktige råfôrmaterialer. Problemene reduserte kapasiteten og potensialet til twin-shaft padle-blandingsteknologi, og FôrTek var derfor på utkikk etter annen blandeteknologi – noe som viste seg å være umulig å finne på det kommersielle markedet!

Vi startet dermed med flere idéer over morgenkaffen allerede i 2015. Innen 2017 hadde vi oppnådd nok resultater, gjennom fire mastergrader i samarbeid med Realtek-NMBU, og i 2018 ble IsDeCa-teknologien patentert. En prototype batch-mikser på 60 liter ble produsert sammen med Forberg International. I 2021 ble IsDeCa oppskalert til 1000 liter mixer. Og i 2024 ble den kommersialisert gjennom en eksklusiv lisens til det tyrkiske firmaet FeedTech, som utvikler og produserer utstyr til fôrfabrikker.

4. Hva har vært den største utfordringen så langt?

Bruk av matematisk modellering for å skalere opp blandingsprosesser fra 60 liter til 1000 liter, samt redusere energiforbruket til et nivå lavere enn twin-shaft paddle mixing. I tillegg har vi gjennomført omfattende eksperimentelle designstudier og overholdt tidsfrister midt i pandemien.  

5. Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Ard har hatt en avgjørende rolle for skrivearbeid og søknad til Norges forskningsråd, samt patentering, prosjektering og selve kommersialiseringen til FeedTech.

Foto: NMBU

Kontakt

Dejan Miladinovic, Seksjonssjef, Center for Feed Technology (FôrTek), NMBU

Elin C. Andersen, Prosjektutvikler, Ard Innovation AS