Verian presenteres på innovasjonsdagen

På innovasjonsdagen 12. oktober presenteres tre av prosjektene Ard Innovation jobber med. Det overordnede temaet for innovasjonsdagen er Fremtidsrettet Matproduksjon. Den første casen fra Ard på innovasjonsdagen blir Verian som skal presentere anaerob celledyrking til proteinproduksjon.

Effektiv dyrking av mikroorganismer forventes å revolusjonere produksjon av mat. Med Lars Bakken i spissen samarbeider NMBU/KBM og Ard Innovation om å utvikle en forenklet og effektivisert produksjon av bakterielt protein. Gjennom Bakkens prosess skapes en radikal forenkling av celledyrkning til en lav pris, og vil være en svært nyttig plattform for effektiv produksjon av proteiner. Dette kan du høre mer om på Innovasjonsdagen 12 oktober.