Frokostmøte 8. mars – Tjenesteinnovasjon – Fra data til samfunnsnyttige tjenester

Prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» er et samarbeid mellom Ard Innovasjon, Aggrator og NMBU. 8 mars arrangerer vi frokostseminar.

Hvordan blir været? Det er et spørsmål mange stiller seg før de tar turen innom Yr.no. Men hvordan ble egentlig denne tjenesten til? Eller, hvordan kan store mengder med innsamlet data  hjelpe norske bønder til å beregne klimautslipp?

av Harrieth Lundberg

Tjenesten Yr.no bygger på store mengder værdata og er svært godt eksempel på en suksessfull tjenesteinnovasjon i verdensklasse. De samme dataene blir brukt i flere andre tjenester som kommer samfunnet til gode. 

Samtidig genererer forskningsprosjekter og rapporteringer til det offentlige også store mengder med data. Hvordan går vi best frem for å omgjøre disse store datamengdene til tjenester for  deg og meg?

Vi har fått med oss Meteorologisk institutt ved statsmeteorolog Kristian Gislefoss for å fortelle om hvordan tjenesten Yr.no så dagens lys. Hvordan gikk de frem for å få værportalen til å bli en suksess? Og, hvilke utfordringer møter de når de skal omgjøre enorme mengder med data til en tjeneste for deg og meg?  

Du får også møte forskerne, førsteamuenis Mareile Wolff og professor Hans Ekkehard Plesser, fra NMBU. De vil fortelle om sine perspektiver på tjenesteinnovasjon, store datamengder og utfordringer med deling av data.

Svein Skøien fra Norsk Landbruksrådgivning kommer også på besøk for å fortelle om arbeidet med klimakalkulatoren. Denne tjenesten hjelper gårder og landbruksnæringen til å redusere Tjenesten hjelper gårder og landbruksnæringen til å redusere klimautslipp, og er et verktøy for rådgivning.

Avslutningsvis kommer professor Achim Kohler fra det nyoppstartete Green Data Lab. Han vil blant annet fortelle om hvordan data fra forskning kan være med på å løse bærekraftsutforinger og komme industrien til gode.

Ønsker du å delta? Møtet vil være fysisk og det vil være mulig å strømme. Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/311317

Program:

08:00-08:20: Mingling og enkel servering  

08:20 – 08:25 Introduksjon

08:25-08:40: ««Yr – i verdensklasse» Kristian Gislefoss (Statsmeteorolog), Meteorologisk institutt

08:40 – 08:47: «UN-FAIR! Yr forteller oss ikke ALT om været i Ås!» Mareile Wolff (Førsteamanuensis), Fakultet for realfag og teknologi, NMBU)

08:47 – 08:55: «Hvordan å gjøre data tilgjengelig — erfaringer fra Human Brain Project», Hans Ekkehard Plesser (professor), Fakultet for realfag og teknologi, NMBU)

08:55 – 09:10: «Landbrukets klimakalkulator – fra data til reduksjon av klimagasser», Svein Skøien (Prosjektleder Klimasmart Landbruk), Norsk Landbruksrådgivning

09:10 – 09:25: «TBA», Achim Kohler (Professor) (NMBU og Green Data Lab)

09:25-09:55: Spørsmål og diskusjon   

  
Om frokostseminarserien «Fra Ide til Suksess»

Frokostseminarserien «Fra idé til suksess» er i regi av prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» Gjennom denne frokostseminarserien vil du få innblikk i mye av de spennende innovasjonshistoriene og -mulighetene ved NMBU og Campus Ås. Du vil få servert flere innovasjonsperspektiver, fra studenter og forskere til teknologioverføring og kommersialisering. Som en bonus får du også et innblikk hvordan innovasjonsøkosystemet ved NMBU fungerer.

Prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» er et samarbeid mellom Ard Innovasjon, Aggrator og NMBU. Alle er aktører i innovasjonsøkosystemet ved NMBU og på Campus Ås. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.