Syv nye kommersialiseringsprosjekter

Nå har listen over innvilgede kommersialiseringsprosjekter fra Norges Forskningsråd kommet. Forskningsmiljøene på Campus Ås har fått stor uttelling på sine prosjekter i år. Det ble totalt sendt inn 8 søknader hvorav 7 er innvilget. Fire verifiseringsprosjekter basert på forskningsresultater fra NMBU og NIBIO er innvilget med 5 millioner hver, og ett prosjekt i samarbeid med henholdsvis Sintef og NOFIMA.

I tillegg har ett selskap basert på teknologi fra NIBIO, og ett selskap basert på teknologi fra både NMBU og NIBIO fått innvilget sine søknader.

Ard Innovation gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med fremragende forskere på Campus Ås. Les mer her.