SmartForest

SmartForest er en SFI over åtte år (2020-2028) som vil posisjonere den norske skogsektoren i spissen for digitalisering som resulterer i store effektivitetsgevinster i skogsektoren, økt produksjon, redusert miljøpåvirkning og betydelige klimagevinster. SmartForest vil resultere i en rekke innovasjoner og være katalysatoren for en internasjonalt konkurransedyktig skogteknologisk sektor i Norge. De grunnleggende komponentene for å oppnå dette er på plass; en enhetlig og engasjert skogsektor, et ledende FoU -miljø og en rekke progressive data- og teknologiselskaper. SmartForest opererer med seks viktige applikasjonsområder:

(1) Informasjon om skogressurser: hvor forskjellige datakilder dukker opp kombinert som resulterer i forbedret kontinuerlig oppdatert skoginformasjon,

(2) Presisjonsdyrking: der kostnadseffektive og potensielt halvautomatiske behandlinger som presisjonsregenerering eller befruktning utvikles og implementert for økte vekstrater,

(3) Digitalt aktivert skog drift: forbedre produksjonseffektiviteten og redusere miljøpåvirkninger ved å bruke digitale verktøy for å bedre planlegge hogst av skog, for å forbedre maskinen operatørs ytelse, og til slutt for å automatisere eller halvautomatisere noen komponenter for høsting av skog,

(4) Presisjon vedforsyning: hvor verdien av høstet tre maksimeres gjennom optimalisering av sensorgenerert informasjon om trekvalitet i hele forsyningskjeden, og tilbudet svingninger reduseres gjennom forbedret planlegging med nytt digitalt verktøy,

(5) Sporbarhet og sertifisering: hvor full sporbarhet for hver logg fra stubbe til sluttprodukt er mulig ved bruk av sensorer og sporingsteknologi og informasjonen brukes til å forbedre sertifiseringenprosedyrer,

(6) Den digitale verdikjeden: hvor ny og eksisterende digital verktøy og systemer er knyttet til å danne grunnlaget for alle aktører til dele og få tilgang til data og informasjon, og på denne måten optimalisere helheten verdikjedeytelse.

Målet er en rekke innovasjoner bygget på anvendelsen av de muliggjørende teknologiene som kan operasjonaliseres og kommersialiseres av SmartForest sine industrielle partnere. Som sådan vil innovasjonsledelse, IPR og utnyttelsesplanlegging være en sentral del av SMARTForest. Ard Innovation har blitt inkludert i konsortiet for effektivt å håndtere alle prosesser knyttet til innovasjonsledelse, IPR og utnyttelsesplanlegging. Ard Innovation skal etablere rutiner for å evaluere innovasjoner, klargjøre IPR og fremme prosesser for implementering av innovasjoner i samarbeid med partnere.

Prosjektet ledes av Rasmus Astrup, forskningssjef i divisjon for skog og utmark ved Nibio.

Figur: Nibio

Johann Eksteen

Forretningsutvikler

Kontaktperson BIOVIT (NMBU) og Bioteknologi og plantehelse (NIBIO)

+47 41393398

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM (NMBU) og Skog og utmark (NIBIO)

+47 98860843