REQUEST 

Hvordan kan man effektivisere produksjon, hvis man ikke vet sitt eget produksjonsvolum?  

REQUEST: REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands 

En av de største utfordringene bønder som produserer gress møter for økt gressproduksjon er mangelen på gode verktøy for avlingsregistrering. Uten verktøy til å måle avlingen, er det vanskelig å estimere gjødsling, høsting og når man bør fornye jordene. Gjennom en modulær og rimelig traktormontert sensorløsning vil REQUEST skape dataen nødvendig for å gjøre disse beslutningene.

NIBIO og Ard har fått bevilget 5 millioner fra forskningsrådet til å gjennomføre et verifiseringsprosjekt av REQUEST. Verifiseringsprosjektet hadde kick-off i oktober 2022 og formålet er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. I løpet av 2024 vil REQUEST avklare dette.  

REQUEST utvikles til å bli en traktor-montert sensorpakke. Den vil hente inn data om mengde gress produsert, og på sikt også protein-innholdet i dette. Denne dataen vil prosesseres og kan deretter brukes som beslutningsgrunnlag for gjødsling, høsting og til å bestemme når bonden bør fornye jordet. REQUEST vil dermed bidra til 1) optimalisering av avling 2) bistå i når man bør fornye jorda og 3) estimere næringskvaliteten på gresset. Elin Christine Andersen er prosjektleder, og kan kontaktes for mer informasjon. 

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson Realtek

+47 91518250