REQUEST 

Hvordan kan man effektivisere produksjon, hvis man ikke vet sitt eget produksjonsvolum?  

REQUEST: REnewal, QUality and yield ESTimation in grasslands 

En av de største utfordringene bønder som produserer gress møter for økt gressproduksjon er mangelen på gode verktøy for avlingsregistrering. Uten verktøy til å måle avlingen, er det vanskelig å estimere gjødsling, høsting og når man bør fornye jordene. Gjennom en modulær og rimelig traktormontert sensorløsning vil REQUEST skape dataen nødvendig for å gjøre disse beslutningene.

NIBIO og Ard har fått bevilget 5 millioner fra forskningsrådet til å gjennomføre et verifiseringsprosjekt av REQUEST. Verifiseringsprosjektet hadde kick-off i oktober 2022 og formålet er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. I løpet av 2024 vil REQUEST avklare dette.  

REQUEST utvikles til å bli en traktor-montert sensorpakke. Den vil hente inn data om mengde gress produsert, og på sikt også protein-innholdet i dette. Denne dataen vil prosesseres og kan deretter brukes som beslutningsgrunnlag for gjødsling, høsting og til å bestemme når bonden bør fornye jordet. REQUEST vil dermed bidra til 1) optimalisering av avling 2) bistå i når man bør fornye jorda og 3) estimere næringskvaliteten på gresset. Elin Christine Andersen er prosjektleder, og kan kontaktes for mer informasjon. 

Elin Christine Andersen

Prosjektutvikler

Kontaktperson REALTEK (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 91518250