Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås

Denne høsten starter NMBUs nye prosjekt «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås», der Ard Innovation er prosjektdeltager. Prosjektet er et innovasjon- og næringsutviklingsprosjekt finansiert av Viken fylkeskommune og skal foregå over to år.


I dette prosjektet ønsker NMBU å profesjonalisere og videreutvikle innovasjonsøkosystemet på Campus Ås i samarbeid med Ard Innovation, Eik Lab og Aggrator. Prosjektet skal jobbe med å etablere digitale og fysiske møteplasser, bidra til økt samarbeid mellom sektorene, og synliggjøring av forskningsbasert innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling ved campus Ås. Dette ønsker vi å oppnå ved å fokusere på arealer for innovasjon- og entreprenørskapsaktiviteter i tillegg til synliggjøring og kommunikasjon av de gode innovasjonshistoriene på Campus Ås.


Som direkte resultat av prosjektet har Ard Innovation som målsetning å gjennomføre minst ett frokostmøte før jul. Følg med på prosjektdeltagernes hjemmesider og sosiale medier for å holde deg oppdatert!

Foto: NMBU