Morgendagens energiløsninger i store bygg

Tid og sted

18. juni 2024, 08:00 – 10:00

BIT Innovasjonssenter, Rådhusplassen 27, 1430 Ås, Norge

Om arrangementet

Agenda:

08:00 – Kaffe og mingling

08:30 – Velkommen

08:35 – Ambisjoner, muligheter og utfordringer med dagens og morgendagens bygg

/ Kjell Inge Waaler, Alti Vinterbro

08:55 – Energiløsninger som en brikke i energisysteme

/ Thomas Martinsen, NMBU MINA

09:15 – Smart Campus – er bærekraftige og energieffektive campus mulig?

/ Harald Nitavskis, NMBU EIA

09:35 – Diskusjon i plenum

/ Jorun Pedersen, Ard Innovation

10:00 – Videre nettverking for de som ønsker

Kjell Inge Waaler er driftsleder ved Alti Vinterbro og Røa Torg med mer enn 27 års erfaring innen bransjen. I tillegg til Miljøfyrtårn-, ISO 14001- og ‘Breeam in Use’-sertifisering, så har Alti Vinterbro oppnådd energimerket A, som et av svært få store næringsbygg i Norge. Alti Vinterbro tar en proaktiv rolle innen bærekraft og forventer å produsere 1,14 GWh med sitt solcelleanlegg.

Thomas Martinsen er førsteamanuensis i energisystemanalyse ved NMBU, og har vært det siden 2011. Han leder dessuten programkomiteen for fornybar energi og administrerer forskningsprosjektet NeX2G. NeX2G ser, blant annet, på batterier i parkerte elbiler som midlertidige energilager, og på styring av energikrevende utstyr i næringsbygg, for å bidra til et mer fleksibelt og dermed økonomisk energibruk.

Harald Nitavskis er leder for Digital Eiendom ved NMBU med ansvar for digitalisering, utvikling, implementering og forvaltning av systemer og informasjon innen bygg og eiendom, inkludert Smart Campus. Smart Campus er et prosjekt som skal forbedre energi- og fasilitetsstyringen på byggene på Campus Ås hvor økt utnyttelsesgrad på både areal og energi er sentralt.

Møteserien ‘Hva skjer – innovasjon og næring?’

På BIT Innovasjonssenter avholdes det møteserier hvor fremdragende forskning og innovativt næringsliv møtes.

Møteserien er et samarbeid mellom NMBU, Ard Innovation, Aggrator og Ås kommune for å belyse de store bærekraftsutfordringene vi står ovenfor og samler aktørene som kan løse dem.

Møtene er gratis og åpne for studenter, forskere, relevant næringsliv, offentlige aktører og andre interesserte.