Microboost

Verden trenger bærekraftige alternativer til kjemikalier og Norge trenger flere arbeidsplasser innen bioøkonomi og bioteknologi. Skadedyr og sykdommer ødelegger 20-40% av verdens plantebaserte matproduksjon og dette vil Microboost prosjektet løse ved å bruke fordelaktige jordbakterier og melkesyrebakterier som er effektive produsenter av bioaktive stoffer. Dette NIBIO prosjektet vil adressere EU-direktivet om redusert bruk av kjemiske sprøytemidler og forhindre utbredt resistens ved å utvikle nye naturlige og bærekraftige alternativer til kjemiske plantevernmidler. Prosjektet har identifisert, renset og produsert naturlige og miljøvennlige aktive stoffer og bakterier og er klare for industriell oppskalering og levering av miljøvennlig alternativ til kjemiske sprøytemidler, probiotika og bærekraftige alternativer. Dette prosjektet ledes av forsker Tage Thorstensen ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved NIBIO.

Foto: NIBIO

Johan Biørnstad

Forretningsutvikler

Kontaktperson KBM (NMBU) og Skog og utmark (NIBIO)

+47 98860843