Månedens innovatør mars

Navn: Torbjørn Mehl

Arbeidssted: NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, Institutt for fysikk

Stilling: Postdoktor

Prosjekt med Ard Innovation: Hyperspektral deteksjon av defekter i wafere

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Når det støpes krystaller, som siden kuttes opp til å lage solceller, er det en type defekt som kan oppstå under nedkjøling hvis temperaturen er over en gitt grense for lenge. Frem til nå har det ikke eksistert noe måleinstrument som kunne detektere/måle denne defekten. Siden defekten dannes i toppen av krystallen har toppen blitt kuttet vekk og kastet. Resultatet er at det kuttes vekk for mye eller at man får solceller av dårlig kvalitet, som så må kastes. Med vår oppfinnelse vil man redusere svinnet betydelig ved at vi har utviklet en metode til å måle defekten i råmaterialet. Dermed vil intet brukbart materiale bli kastet og bare brukbart materiale bli sent inn i produksjonslinjen. Dette vil føre til kostnadsreduksjon og mindre miljøavtrykk i produksjon av solceller.

Hvem har du med deg på laget?

Jeg er en del av Solgruppa ved Institutt for fysikk, hvor jeg jobber sammen med prof. Espen Olsen og prof. Ingunn Burud. I tillegg var Lisa Kvalbein en del av teamet da hun var masterstudent hos oss. Vi har jobbet tett med solcelleteknologiavdelingen til National Institute for Solar Energy (INES) i Frankrike gjennom hele prosessen. Noe som har ført til at patentrettighetene er fordelt 50/50 mellom NMBU og INES.

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Jeg deltok på en konferanse i Tyskland hvor jeg hadde en posterpresentasjon som viste bruken av vårt hyperspektrale fotoluminescens (HSPL) avbildningsutstyr, som er det eneste av sitt slag i verden. Dette vakte interesse hos Elénore Letty (INES) som studerte de nevnte defektene i sin PhD, men ikke hadde noe måleinstrument for å måle dem. Vi kom frem til at vi burde samarbeide for å finne en løsning. Det ble en suksess; jeg så defektene vha. HSPL avbildning. Ut fra dette har vi designet et enklere og billigere måleinstrument, som vi så har tatt patent på. Patentet har nettopp blitt lisensiert ut til et firma som skal lage og selge måleinstrumentet.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Samarbeidet på tvers av landegrenser med forskjellige lover og regler å forholde seg til.

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Uvurderlig og helt avgjørende. Uten ARD Innovation hadde vi ikke kommet i nærheten av å få til et patent eller lisensiering. Det er langt forbi kompetansen til en vanlig forsker å ha oversikt over særlig den juridiske siden slik at man ikke mister eierskapet til sitt åndsverk.