Månedens innovatør mai

Navn: YeonKyeong Lee

Stilling: Forsker, NMBU, Fakultet for Biovitenskap

Prosjekt med Ard Innovation: Patentsøknad

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Virussykdom er farlig for både planter og dyr. Den mest utbredte metoden i dag er RT-PCR, men denne metoden tar ganske lang tid (3-4 timer). Hvis det er flere prøver, tar det enda lengre tid for å identifisere virus. Ved bruk av vår oppfinnelse, kan man redusere testetid og øke effektiviteten.

Hvem har du med deg på laget?

Vi er 3 forsker inkludert meg.

Dr. Park er hovedoppfinner og utdannet i Malmø, Sverige i innen husdyrhold og jobber nå i Sør-Korea.

Dr. Kim har spesialitet i virussykdom på laks og har tatt doktorgraden på NMBU. Nå jobber Dr. Kim innenfor akvakultur i Sør-Korea.

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Virussykdom er et stort problem både i agronomi og akvakultur. Virus sprer seg utrolig raskt og angriper levende organismers helse. Dessverre er det ingen medisin for virussykdom og man må derfor isolere syke organismer i populasjon så fort som mulig. Med vanlig PCR-teknikk trenges spesielt utstyr som er dyrt og ikke tilgjengelig i felt. Derfor har vi jobbet mot en rask, effektiv og enkel, men nøyaktig metoden for å identifisere virus.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Nå prøver vi å bekrefte at metode fungerer veldig bra for fiskevirus. Med metoden har vi fått gode resultater og store muligheter for å spare tid og penger. Den største utfordringen er at vi trenger prøvermateriale fra planter og dyr som er infisert med virus. Pilottesten ble utført med små mengder materialpå lab og det gikk greit, men vi må sjekke store mengder i felt.  

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Dette er et internasjonalt prosjekt så det er behov for god kommunikasjon. Som forsker, har jeg ingen peiling på patenter og de Sør-Koreanske deltakerne hadde ingen erfaring med, eller tilknytningen til, Norge. Ard Innovasjon har spilt en ganske stor rolle her. Ard var veldig profesjonelle i behandling av saken, ga riktig informasjon til alle deltakerne og var veldig hjelpsome i hele prosessen. Utrolig bra jobb!!