Månedens innovatør januar

Navn: Lars Reier Bakken

Arbeidssted: NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Stilling: Professor

Prosjekt med Ard Innovation: ANAPRO

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Vi skal gjøre det lettere å produsere Single Cell Protein (SCP) ved dyrking av bakterier i fermentorer. Slik SCP-produksjon forventes å gi et viktig bidrag til verdens matproduksjon.

Tradisjonell SCP-produksjon er basert på aerob respirasjon, og her er tilførsel av oksygen en betydelig kostnad og en flaskehals. Trikset vårt er å erstatte oksygen med salpetersyre (!). Bakteriene bruker salpetersyra som «elektronakseptor» for anaerob respirasjon.

Salpetersyre produsert på tradisjonelt vis (via Haber Bosch) er kostbar og har et stort klima-pådriv. Vi skal, gjennom samarbeid, bruke N2Applied’s plasma teknologi for a produsere rimelig salpetersyre, uten klima-pådriv.

Hvem har du med deg på laget?

Linda Bergaust (KBM), Svein Jarle Horn (KBM), Rune Ingels (N2Applied).

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

Jeg leste et sted at noen hadde forsøkt High Cell Density culturing (for SCP) ved anaerob respirasjon, men at de ga opp pga akkumulasjon av salt og vanskeligheter med kontroll av pH: de brukte nemlig natriumsalt (!). Tenkte at det ville fungere mye bedre med salpetersyre, og nå vet vi at det går bra! Men vi vet også at det er mange skjær i sjøen…

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Underlig nok riktig balansert tilførsel av elementer (K,P, Mg; Fe, Cu, Zn osv). Vi har erfart at jern er farlige greier.

Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Ard har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av veikartet fra laboratorie-basert forskning til industriell anvendelse.  Johan Biørnstad har vært kreativt med i prosessen fra dag 1, og drevet voksenopplæring av beste merke. Oppmuntrende men kritisk! Vi håper at dette samarbeidet kan fortsette.