Månedens innovative hode

Navn:

Arbeidssted:

Stilling:

Link til prosjektside

Hvilket problem skal ditt innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

(3-4 linjer)

Hvem har du med deg på laget?

(3-4 linjer)

Hvordan oppsto ideen og hvor langt har dere kommet?

(3-4 linjer)

Hva har vært den største utfordringen så langt?

(3-4 linjer)

Hvordan har Ard Innovasjon vært avgjørende for der dere er i dag?

(3-4 linjer)