Månedens Innovasjonsprosjekt for Mars

Foto: Shutterstock

Go Fec – en enklere og raskere metode for å måle vannkvalitet

Prosjektet Go Fec har blitt utpekt som Månedens Innovasjonsprosjekt for Mars av Ard Innovation. Det tar sikte på å utvikle en raskere og enklere metode for å måle e-coli i vann, det kan være badevann, drikkevann eller vann i avløpssystemet. Nylig har prosjektet sikret seg 500 000 kroner fra Norges Forskningsråd for å bygge og teste en ny prototype. Prosjektet baserer seg på arbeid utført av Professor Knut Rudi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Ard Innovation.

Om prosjektet

1. Hvilket problem skal innovasjonsprosjekt løse og hvordan?

Prosjektet skal løse problemer knyttet til hurtig påvisning av fekal forurensing i vann. Dagens tester gir svar først etter 48 timer, vi ønsker redusere denne tiden betraktelig. Dette skal gjøres gjennom enkle, billige og mobile testsystemer. Det vil ikke kreves avansert utstyr for å få gjennomført, og prøvesvar vil bli gjort tilgjengelig med en gang. Vi ønsker å kunne tilby hurtigere tester av badevann og drikkevann, og sporing av kloakkforurensning.

2. Hvem har dere med dere på laget?

Vi har vært i kontakt med Oslo vann og avløp. De vil være med på utprøvingen når vi har en prototype klar. Vi tenker også å ta kontakt med ansvarlige for overvåkning av badevann, og vurdere bruken opp mot noen pilotstrender.

3. Hvordan oppsto idéen og hvor langt har dere kommet?

Ideen oppstod tilknyttet laboratorieundervisning i mikrobiologi. Vi har nå lagd tre funksjonelle prototyper. Vi har vist at konseptet fungerer, og er nå i gang med å evaluere hvor stabile prototypene er

4. Hva har vært den største utfordringen så langt?

Den største utfordringen er å få tid til å jobbe med prosjektet ved siden av andre prosjekter.

5. Hvordan har Ard Innovation vært avgjørende for der dere er i dag?

Ard har vært avgjørende for utviklingen av prosjektet, samt identifisering av markeder og for å skaffe finansiering. Ard vil også være viktig for den videre utviklingen og kommersialiseringen av ideen.

Foto: Shutterstock

Kontakt

Professor Knut Rudi, Fakultet for Kjemi, Biologi og Matvitenskap, NMBU

Elin Christine Andersen, Prosjektutvikler, Ard Innovation AS