Forskningsdrevet innovasjon for administrativt ansatte

Dette arrangementet er for deg som er ansatt på NMBU, men ikke selv jobber som forsker. Hva betyr din rolle i NMBUs innovasjonssystem?

Som en del av EU-prosjektet NOBALIS er det utviklet en halvdags workshop som retter seg mot teknisk- og administrativt personell. Workshopen gir et overblikk over elementer i innovasjonsarbeidet ved et universitet og fokuserer på den rollen du kan ha i arbeidet.

Kurset passer for alle grupper av personell: bibliotekarer, laboranter, økonomimedarbeidere etc.

Kurset avholdes på teams 7. juni fra 9 til 14.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på HER. NMBU er koordinator av NOBALIS, og prosjektet er et samarbeid mellom landbruksuniversiteter i Estland, Latvia, Sverige og Norge.
Dersom du ønsker mer informasjon om NOBALIS finner du det her: https://eit-hei.eu/projects/nobalis/ eller https://nobalis.eu/