Innovasjonssenter i Ås

Ås kommune, NMBU, Aggrator og Ard starter opp et senter for innovasjon og nyskaping i Ås sentrum på nyåret!

Innovasjonssenteret har som mål å være en sentral og felles rugekasse for nyskaping, rekruttering og næringsutvikling med regional, nasjonal og internasjonal betydning for et bærekraftig samfunn. Lokalet er i Ås sentrum, og vil med sine 1230 m2 fylles med innovasjonsaktiviteter og virksomheter som har nytte av nærhet til kompetansemiljøet på Campus Ås. Innflyttingen er så smått i gang, og den 5. desember møttes samarbeidspartnerne for første gang i lokalene i Rådhusplassen 27.

Her vil vi sammen legge til rette for å utvikle bedrifter, næringsliv, aktiviteter og opplæring. Her skal studenter og forskere få møte næringsliv og gründermiljø og innbyggere i Ås – til felles glede og nytte. For Ås kommune er dette midt i blinken for vår satsing Attraktive Ås, og vi har store forventninger til innovasjonssentret. Her skal vi skape attraktive miljøer og bedrifter, og bringe kunnskap og kompetanse ut til næringsliv og forvaltning. I Ås, og til resten av verden.

Ola Nordal, Ordfører i Ås kommune

Om innovasjonssenteret

Innovasjonssenteret skal jobbe med koblingen mellom forskning og næringsliv, utvikling av unge gründere, å matche studentbedrifter med finansiering, talentutvikling – alt som et lavterskeltilbud og samarbeidsprosjekt. Vi har tatt innover oss at vi må samarbeide for å løse de bærekraftsutfordringene verden står ovenfor. Vi utnytter det fulle potensialet til et samlet Ås innen blant annet agritech og landbruksrobotikk, sirkularitet, handel, bærekraftig produksjon, bioteknologi, veterinærmedisin, bioøkonomi, matsikkerhet og medtech.

Senteret skal fylles med innovasjonsaktiviteter og virksomheter som vil ha nytte av nærhet til kompetansemiljøet på Campus Ås. Senteret har som mål å være en sentral og felles rugekasse for nyskaping, rekruttering og næringsutvikling med regional, nasjonal og internasjonal betydning for et bærekraftig samfunn.