Innovasjonsdagen 12.oktober 2022

Forskningsmiljøene på Ås tar for seg tematikken «fremtidsrettet matproduksjon» på Innovasjonsdagen i år.  Den 12. oktober kan du få se og høre om flere av disse innovasjonene på Vitenparken, Campus Ås.  

I år vil du få innblikk i de spennende mulighetene, teknologier og løsningene som kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon og ikke minst bærekraftige matsystemer. Du vil bli kjent med spennende prosjekter fra forskningsmiljøene på Ås og studenter som brenner for innovasjon og entreprenørskap. Dette er også en arena for oppstartsselskaper som utvikler nyvinnende teknologi for miljø, akvakultur og landbruk. 

Innovasjonsdagen på Campus Ås er en møteplass hvor næringsliv, offentlig sektor og akademia kan møtes og få servert spennende innovasjons-caser. I tillegg er det en arena hvor du har mulighet for å mingle og få utvidet kontaktnettverk.      

Vi ønsker deg velkommen til en spennende innovasjonsdag på Campus Ås!

Påmelding Innovasjonsdagen for studenter ved NMBU

Påmelding Innovasjonsdagen for andre (Utenfor Campus Ås og ansatte på Campus Ås) 

(program under bildet)

Fremtidsrettet matproduksjon  

– teknologi, løsninger og muligheter     

08.30 – 09.00 Registrering og mingling 

09.00 -10.05 Introduksjon 

Velkommen ved Rektor Curt Rice, NMBU   

Keynote med Ola Hedstein, Rethink Food.   

Rethink Food er et opplysningskontor med fokus på bærekraftig mat. Målet deres er å bidra til en konstruktiv debatt og bærekraftige matsystemer i Norge. 

Samtale med Ola Hedstein, Hanne Fjerdingby Olsen og Nils Bjugstad om bærekraftige matsystemer  

Intro av NMBU med Prorektor for forskning og innovasjon  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sin visjon er å skape kunnskapsbasert innovasjon og verdiskaping for en bærekraftig samfunnsutvikling. NMBU jobber for å skape en kultur for entreprenørskap og gir studenter og ansatte muligheter til omsette idéer og resultater fra forskningen til løsninger for samfunnet. Dette er NMBU sin innovasjonsvisjon. 

Pause og mingling   

10.05 – 11.25 Matproduksjon i sjø   

Case 1: Vaksiner mot bakterieangrep i fisk av Rakesh Das ved NMBU Veterinærhøgskolen 

Rakesh Das utvikler en metode for dempning av patogene bakterier. Formålet med forskningen er å bruke dette i vaksiner for en sunnere akvakulturproduksjon 

Case 2: SensiList med Taran Skjerdal 

Sensilist utvikler en ny målemetode for listeria som både gir tryggere mat og redusert svinn . Bakterien Listeria monocytogenes er et stort problem for matprodusenter, ikke minst sjømatnæringen. SensiList dekker et behov som både matprodusenter og matforvaltning har for å skille trygg fra utrygg mat.  

Case 3: SeaCow av Live Heldal Hagen  

Mange har prøvd å redusere metanproduksjon fra drøvtyggere, men Live Hagen jobber nå med å teste én mulig løsning som har vist å redusere metanproduksjon hos drøvtryggere med over 80 prosent; å tilsette en spesiell type alge i kufôret. 

Pause og mingling   

11.25 – 12.25 Smart landbruksteknologi 

Intro av Aggrator Inkubator Ås ved Bjarne Tvete  

Aggrator er en inkubator som er lokalisert på Campus Ås, og tilbyr bistand til StartUps, SpinOffs og ScaleUps for raskets mulig realisering av nye produkter eller tjenester for en rene og bedre verden. 

Case 1: Saga Robotics  

Case 2: Request med Chouaib Harik (NIBIO)  
REQUEST er en både en sensorpakke og en programvareløsningen for optimalisering av grasavling, estimering av ernæringskvalitet, og jobber for å skape en mer bærekraftig grovfôrproduksjon. 

12.25 – 13.00 Lunsj 

13.00-13.30 Oppskriften til fremtidens mat av Simen Wilsher-Lohre (Alt protein project)  

For å skape fremtidens mat-system trenger vi systemendring. Det finnes flere oppskrifter for systemendring, og mange av dagens deltagere har alt ingrediensene, men vi må mikse og matche ingrediensene for at de skal komme til beste nytte. Simen vil derfor presentere Alt Protein Project etterfulgt av networking, hvor du får mulighet til å diskutere dine kjernesaker innen mat og innovasjon.  

13.30-14.35 Mat i framtiden 

Intro av Ard Innovation  

Ard Innovation gjør forskningsresultater fra NIBIO og NMBU tilgjengelige for samfunnet gjennom lisensavtaler til industri og bistand til etablering av nye selskaper 

Case 1: Et hav av muligheter med Johanna Liberg Krook (Orkla Ocean)  

Produksjonen av sukkertare og butare i Norge trenger hverken ferskvann, gjødsel eller landareal. I tillegg tar tare opp CO2 og bidrar til økt biodiversitet i havene. Derfor kan tang og tare i mat være en viktig bidragsyter til bærekraftig matindustri. Utover mat kan taren også for eksempel brukes i fôr, til å lage emballasje og biobrensel. For at det skal bli virkelighet trenger vi forskning og innovasjon. Johanna vil snakke om hvordan Orkla Ocean jobber med dette. 

Case 2: NMBU Bærekraftsarena  

Vinklinger rundt bærekraftige matsystemer presenteres av Dr. Hanne Fjerdingby Olsen (Fakultet for Biovitenskap, NMBU) og Ola Westengen (Fakultet for Landskap og samfunn)  

Case 3: Verian – anaerob celledyrking til proteinproduksjon ved Professor Lars Bakken (Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU)  

Effektiv dyrking av mikroorganismer forventes å revolusjonere produksjon av mat. Med Lars Bakken i spissen samarbeider NMBU/KBM og Ard Innovation om å utvikle en forenklet og effektivisert produksjon av bakterielt protein. Gjennom Bakkens prosess skapes en radikal forenkling av celledyrkning til en lav pris, og vil være en svært nyttig plattform for effektiv produksjon av proteiner. 

Case 4: Agribiotix AS – mikroorganismer for bekjemping av sykdommer hos planter og dyr med forsker og daglig leder Tage Thorstensen  

AgriBiotix AS er et nyetablert selskap med utspring fra forskningsmiljøene ved NMBU og NIBIO på Ås som driver med mikrobiell bioprospektering og utvikling av bærekraftige alternativer til antibiotika og kjemiske plantevernmidler for bekjemping av sopp- og bakterieinfeksjoner innen veterinærmedisin og plantehelse. 

15.00 Avslutning og mingling