Innovasjonsdagen 18.oktober 2023

Hvordan kan vi ivareta menneskets behov og samtidig ivareta tålegrensene til naturen og Jorden? Dette spørsmålet setter rammen på innovasjonsdagen den 18. oktober på Campus Ås

Her vil du få innsikt i utfordringer som næringsliv, industri og offentlig sektor kan møte i grønne skiftet. Hvilke løsninger har vi?

Den 18. oktober på Vitenparken vil du bli kjent med spennende og fremtidsrettede prosjekter fra miljøet på Ås. Dette inkluderer prosjekter og ideer fra forskere, studenter og næringsliv. Dagen er også en arena for oppstartselskaper som ønsker å vise oss innovative og samfunnsnyttige løsninger for en bærekraftig fremtid.

Innovasjonsdagen er også en møteplass som vil inspirere og utvide ditt kontaktnettverk.

Mer informasjon og påmelding Innovasjonsdagen 

Program

08.30 – 09:00 Mingling og lett servering

Planetens tålegrense – hva gjør vi nå?

Innledende sesjon

09:00 – 09.10: Velkommen
Siri Fjellheim (Fungerende rektor).

09.10 – 09.30: «Hvordan privat kapital er et viktig verktøy for bedre klima og miljø», Hilde Holdhus, (Investor, Sarsia Seed)

09.30 – 09.50: «TBA»
Frederic Hauge (Leder, Bellona)

09.50 – 10.10: Panelsamtale med Siri Fjellheim (NMBU), Hilde Holdhus ( Sarsia Seed ), Frederic Hauge (Bellona) og Annette Alstadsæter (SKATTEFORSK, NMBU). Ledes av Katharina Asting (Aggrator)

10.10 – 10.25: Pause og mingling

Luft: Fra gjødsel til regnskog – Har vi gode klimaløsninger?

10.25-10.30 «TBA»
Solveig Fossun-Raunehaug (Fungerende leder av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, NMBU)

10.30-10.35: «Globale utfodringer, norske muligheter»
Hanne-Mette Dyrlie Kristensen (CEO, The Life Science Cluster)

10.35-10.45: “Nitrogen – for ren luft og mat på bordet”
Sigurd Jørgensen (Direktør for samfunnskontakt , Yara)

10.45-10.55: «Brunt gull – riktig bakterie gjør gjødsel om til klimamedisin.
Lars Bakken (Professor, KBM- NMBU )

10.55 – 11.05: «Å fly eller ikke fly«
Erik Gomez-Baggethun (Professor  LANDSAM – NMBU)

11.05-11.15: «Regnskogen AS – Er et karbonmarked løsningen?»  Arild Angelsen (Professor, NMBU – Handelshøgskolen)

11.15 – 12:00: Lunsj og mingling

Vann: Våtere og villere – fra miljø til avløp

12.00 – 12.05: «Villere og våtere – utfordringer med vann, miljø og avløp«
Jorun Pedersen (Administrerende direktør, Ard Innovation)

12.05 – 12.20: «Vann- og avløpsinfrastruktur i Norge: Fra etterslep til fremtidsrettet suksess» Sjur Tveite (CEO, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur)

12.20 – 12.35: «Clean water through Innovation: data science meets process engineering» Zakhar Maletskyi (Førsteamanuensis, REALTEK – NMBU)

12.35 – 12.50: «Enkel, rask og presis miljøovervåking for akvakulturindustrien»
Knut Rudi (Professor, NMBU )

12.50 – 13.05: Pause og mingling

Jord: Senk blikket – på høy tid å sette jordsmonn på dagsordenen

13.05 – 13.10: «Start-ups og forskningsmiljøet på Ås – hvordan kan samarbeid bidra til en renere og bedre verden» Bjarne Tvete (CEO, Aggrator)

13.10 – 13.25: «Hvorfor er vi stadig mer opptatt av jordhelse»
Fredrik Bøe (Jordhelseforsker, NIBIO)
   
13.25 – 13.35: «Optimalisert bruk av landbruksredskaper – bra for jorda, avlingen og bonden», Ole Kind (CEO, SoilMate)

13.35 – 13.45: «Single-drop teknologi – frisk avling med 95% mindre ugressmidler», Anders Brevik (CEO, Kilter)

13.45 – 13.55: «Snille jordbakterier – god plantehelse og miljøvennlig soppbekjempelse», Tage Thorstensen (Daglig leder, AgriBiotix)

13:55 – 14:10: Pause og mingling

Håp: Studentene som gir oss fremtidens løsninger

14.10 – 14.25: «TBA» Eva Helene Nagelhus (leder StartUpSmia)

14.25 – 14.35: Smart Farming: Hvordan skaper studenter fremtidens landbruksteknologi? Studenter (NMBU)

14.35 – 14.45: Fra Ås til USA: Business av brannfarlige batterier
Ida Marie Pedersen og Synne Sauar (Gründere, Li-Tech)

14.45 – 14.55: Systeminnovasjon: Studentene som endrer matsystemet
Studenter (NMBU)

Avslutning

15.00 – 15.10: Avslutning med Ola Nordal (Ordfører i Ås kommune)

For spesielt inviterte fortsetter dagen med åpningen av Innovasjonssenteret i Ås sentrum.