Hvordan ta vare på immaterielle verdier?

Patenstyret inviterer til en prat om hvordan man kan ta vare på imateriell eiendom som patent, varemerke og design. Patentstyret og NMBU har inngått en samarbeidsavtale, og skal sammen skal styrke opplærings- og kompetansetilbudet til studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater innen varemerke- og designbeskyttelse, patentering og andre aktuelle immaterielle rettigheter. Ett av tiltakene for å øke kunnskap om og kompetanse om immaterielle rettigheter er regelmessig tilstedeværelse og bidra med:

  • Foredrag om immaterielle rettigheter.
  • Gi en oversikt over det teknologiske området du jobber med. Vet du hvem dine største konkurrenter er?
  • Veiledning om hvordan du kan gå frem for å søke patent, varemerke eller registrere et design.
  • Grunnleggende opplæring i søkestrategier i patentdatabaser slik at du selv kan holde deg oppdatert.

LES MER HER

Målgruppe:  studenter, undervisningspersonale, administrativt ansatte, forskere og PhD-kandidater.

Tid og sted høsten 2022:

29. september kl. 12:00-15:00

12. oktober kl. 11:30–13:00

25. oktober kl. 12:00-15:00

2. november (OBS, i Bikuben)

15. november kl. 12:00-15:00

Sted: Universitetsbiblioteket, Sørhellinga