Frokostseminar «Fra Ide til Suksess» 19.mai 2022

I dette frokostmøtet vil du få kunnskap om hvordan mikroorganismer kan bedre helsen til fisk og planter. Du vil også få vite hvordan nye metoder kan bidra til å redusere spredningen av antibiotikaresistente bakterier i miljøet. Kan mikrober bli til bærekraftige innovasjoner? 

Frokostmøtet er en del av seminarserien «Fra Ide til Suksess». Les mer info i artikkelen.  

Frokostmøte 19. mai – “The good, the bad and the ugly: Mikrober og innovasjon i Én helse-perspektiv“

Resistente mikrober skaper store utfordringer for helsen til mennesket og dyr. Samtidig er vi mennesker og dyr avhengig av å bruke antibiotika for å bli friske, og vi bruker sprøytemidler for å gjøre maten vi spiser trygg. Hvilke løsninger har vi på problemet?  

Problematikken med resistente mikrober er global og settes ofte i sammenheng med begrepet «Én Helse» Begrepet brukes om sammenhengen mellom menneskers, dyrs og miljøets helse. Med andre ord ser man en klar kobling mellom tilstanden i miljøet, matsikkerhet og dyrevelferd med menneskets helse.

Dato: 19.mai

Tid: 08:15 – 10:00

Sted: Auditorium Gullvepsen,  Bikuben, Oluf Thesens vei 35, 1430 Ås.

Seminaret vil også strømmes. Lenke vil bli sendt via Outlook-invitasjon til deltakerne. 

Oppdatert program:

08:15-08:40: Mingling og enkel servering  

08:40 – 08:45: Introduksjon

08:45-09:00: Innlegg ved daglig leder Kira Salonius (Previwo) (Tittel kommer) 

09:00-09:15: Innlegg ved Argribiox  (Tittel kommer)

09:15-09:30: «Trenger vi ny teknologi for å redusere utslippet av resistente bakterier i miljøet?» ved professor Yngvild Wasterson (NMBU Veterinærhøgskolen).  

09:30-10:00: Spørsmål og diskusjon. Ledes av Harrieth Lundberg, prosjektleder Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås. 

Meld deg på her: Frokostseminarserien «Fra idé til suksess» – Frokostmøte 19 mai. – Nettskjema

Om frokostseminarserien «Fra Ide til Suksess»

Frokostseminaret «“The good, the bad and the ugly”: Mirkober i Én helse-perspektiv” er en del av   seminarserien «Fra idé til suksess» er i regi av prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» og i samarbeid med The Life Science Cluster.  

Gjennom denne frokostseminarserien vil du få innblikk i mye av de spennende innovasjonshistoriene og -mulighetene ved NMBU. Du vil få servert flere innovasjonsperspektiver, fra studenter og forskere til teknologioverføring og kommersialisering. Som en bonus får du også et innblikk hvordan innovasjonsøkosystemet ved NMBU fungerer. 

Prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås» er et samarbeid mellom Ard Innovasjon, Eik Lab, Aggrator og NMBU. Alle er aktører i innovasjonsøkosystemet ved NMBU og på Campus Ås. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.