Frokostmøte 16. nov. – Det er gull i grønne skoger; Digitalisering i skogbruket

Hvordan jobbes det med digitalisering i skognæringen? Det kan du høre mer om på frokostmøtet 16. november hvor SmartForest, et senter for forsknigsdrevet innovasjon, forteller om sin forskning, innovasjoner og erfaringer.

En av løsningene som er utviklet er ForestSens, en plattform for innsamling, foredling og tilgjengeliggjøring av data.  SmartForest teknologi brukes også til å utvikle nye metoder for tømmermåling. Som en av de viktige brukerne av dataene vil Forsikringsselskapet Skogbrand fortelle oss om hvordan de i praksis kan nyttiggjøre seg av resultater prosjektet.   

Dette frokostmøtet ledes av Jorun Pedersen fra Ard Innovasjon. Ard eies av NMBU og NIBIO og bistår deres ansatte i å videreutvikle forskningen sin til bærekraftige prosjekter som samfunnet kan dra nytte av.    

Påmelding gjøres her

08:15-08:30: Mingling og enkel servering   

08:30-08:35: Introduksjon av Jorun, Ard Innovation 

08:35-08:50: SFI SmartForest – digitalisering i skogbruket; Rasmus Astrup, NIBIO 

08:50-09:05: ForestSens – skybasert dataplatform for sensordata i skogbruk; Johannes Rahlf, NIBIO 

09:05-09:20: Nye metoder for tømmermåling, Yohann Jacob Sandvik, NMBU 

09:20-09:35: Skogbrand – Nyttegjøring av data til skadeevaluering; Kjetil Løge, Skogbrand 

09:35-10.00: Spørsmål og diskusjon av Jorun, Ard Innovation  

Om frokostseminarserien «Fra Ide til Suksess» 

Frokostseminaret «Det er gull i grønne skoger;  Digitalisering i skogbruket » er en del av   seminarserien «Fra idé til suksess» er i regi av prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås».

Gjennom denne frokostseminarserien vil du få innblikk i mye av de spennende innovasjonshistoriene og -mulighetene ved NMBU. Du vil få servert flere innovasjonsperspektiver, fra studenter og forskere til teknologioverføring og kommersialisering. Som en bonus får du også et innblikk hvordan innovasjonsøkosystemet ved NMBU fungerer.   

Prosjektet «Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås»er et samarbeid mellom Ard Innovasjon, Eik Lab, Aggrator og NMBU. Alle er aktører i innovasjonsøkosystemet ved NMBU og på Campus Ås. Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune.