Forskningsdrevet innovasjon for administrativt ansatte 2023

Dette arrangementet er for deg som er ansatt på NMBU, men ikke selv jobber som forsker. Hva betyr din rolle i NMBUs innovasjonssystem?

Som en del av EU-prosjektet NOBALIS er det utviklet en halvdags workshop som retter seg mot teknisk- og administrativt personell. Workshopen gir et overblikk over elementer i innovasjonsarbeidet ved et universitet og fokuserer på den rollen du kan ha i arbeidet.

Kurset passer for alle grupper av personell: bibliotekarer, laboranter, økonomimedarbeidere etc.

Kurset avholdes på teams 15 november klokken 09.00.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på HER.

NMBU er koordinator av NOBALIS, og prosjektet er et samarbeid mellom landbruksuniversiteter i Estland, Latvia, Sverige og Norge.
Dersom du ønsker mer informasjon om NOBALIS finner du det her: https://eit-hei.eu/projects/nobalis/ eller https://nobalis.eu/