Food Inspector

Norske og europeiske myndigheter krever nøyaktig merking av matvarer, inkludert informasjon om hvordan kjøttet er konservert. Tinte produkter kan ikke merkes som «fersk», men som «opptint». Hurtigfryste produkter merkes spesielt, da denne frysemetoden er av høyere kvalitet og øker verdien på produktet. Dagens verktøy for å kvalitetssikre denne merkingen er arbeidskrevende, dyrt og ofte ikke direkte tilgjengelig for relevante brukergrupper.

Food Inspector skal etablere innovative verktøy som på en billig og rask måte kan fastslå hvilke effekter lagring har på kjøttkvalitet. Prosjektet skal utvikle metoder og verktøy for å skille mellom fersk og opptint kjøtt, etablere lavkostløsninger for tredimensjonal strukturanalyse, samt utvikle strategier for å fremme et merke for kjøttkvalitet.

Så langt har vi gjennomført studier på deteksjon av ferskt versus tint kjøtt for forskjellige produkter. Ved etablering av analytiske verktøy kunne vi konkludere at vår innovasjon pålitelig kan oppdage om kjøtt har vært fryst før eller fremdeles er «ferskt», dvs. kun har blitt nedkjølt. Vi har identifisert forbrukersegmenter for andre kvalitetsegenskaper som også er knyttet til mikrostrukturelle kvalitetsdefekter i kjøtt. Vi utvider derfor vår opprinnelig planlagte vitenskapelige og innovative innsats for å inkludere mulighetsstudier for et bredere spekter av bruksområder til måleverktøyene.

Prosjektet har fire års varighet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, UiO og Animalia finaisert av Bionær-programmet hos Norges Forskningsråd. Ard Innovation bistår med å utvikle strategier for beskyttelse av immaterielle rettigheter og kommersialisering.

Bionærprosjektet Food Inspector ledes av forsker Daniel Münch ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU.

Foto: NMBU

Lars la Cour Poulsen

Prosjektutvikler

Kontaktperson VET (NMBU) og Matproduksjon og samfunn (NIBIO)

+47 90014564